Finns det någon relevans i Wingmakers?

Chamber24

Säter den 10 maj 2006: 

Fåga:
 
Jag undrar finns det någon relevans i Wingmakers?

Iliuka:   Så är där korrekt.

Fåga:
 
Finns det kopplingar till kromosoner?

Iliuka:  Så är där korrekt. Människan vill där tillförs visdomar där och vill ses där finns under dolda skrifter där är av tiden under Israels ? under? Qumran. Således är där gammalt av essérnas tider, och så vill där och se i tider där kommer där är anknuten för vad där är av extraterrestials. Om den söker för Wingmakers så vill den se där är mycket visdomar, och så är där och lik för att den själv ska se och känna vad där är rätt för ditt hjärta att läsa. Kono Ekatah.

Les mer om Wingmakers på Manitos blogg her..

Se introvideo om Wingmakers her..


Vill SW-3 beröra oss människor nu i detta året?

SW-3

Säter den 10 maj 2006:
Hikanela:  Jag skulle vilja börja med att fråga om vill SW-3 beröra oss människor nu i denna storsol? 
Iliuka:   Så är där korrekt. 
Hikanela
:  Vilken påverkan vill det ha på Norden? 
Iliuka:  Lik där således är lik vi har talat förut. Allt är där under förändringar, lik den i den ena sol människan söker så vill den söka något nytt under nästa sol. Så allt är där under transformationer och således skall den ej veta för där skapas bekymmer, dock den skall vila i sin egen kraft för att den leds på sina vägar. Kono Ekatah

Hvorfor blir det ubalanse i DNA?

DNA finger

Der er noget der er genetisk betinget, og der er noget der påvirkes av transformasjoner av høyere energier til din Jord nu. Hvorledes der så er til forberedelser i epoker for hva der så skal tilføres av nye gener til hva der tales elementer i DNA. Således er der noget vi ser, for at menneskebarnet skal se hva der i nutiden er usynlig, så vil der tilføres noget flere elementer i strukturens spiraler. Konu Ekatah.
(17.02.06)

VÅR ÆTTS OPPRINNELSE / GENETISK ARV

DNAblueKommer vår genetiske arv fra stjernebildet Lyren, eller Pleiadene. 
For nogen av menneskebarna er der så, for nogen annen av sivilisasjonens gren er der således av Sirius der er tilstrømmet.  Således er der lik tre grener på din Jord der lever ut i menneskebarnets raser, om den vil.  Konu Ekatah. (15.02.06)

Hvordan er mennesket oppstått på Jorda?  
Der er tilføret lik frø, lik tilføret lik visitasjoner, lik der så er en eksperiment der er utføret av åndelige vesener der er langreisende av annen stjernenes systemer, og der er således lik de vender tilbake for at se hvorledes der er av resultater. Og så kan der gledes, for der er en god komposisjon. Konu Ekatah.

Kom disse individene fra Pleiadene? 
Nogle kommer av Pleiader, dog, ei blev der så lik der er nu at se til, - der var alt høyere vesener, således var der óg alt annen energi der blev tilføret. Om der søkes av Akitares’ systemer, om der søkes til Andromedas systemer, om der søkes til Sirius’ systemer, så er der den samme ætt, om den vil, - dog, der er lik der er tilføret energier, skapt på en planet der nu ei eksisterer, - dog, der på din Jord oppleves i din galakse lik der er av noget lik stener der farer ikring. Konu Ekatah.

Er det restene av disse vesenene som er i rommet utenfor, i store romskip?
Så kan der tales.  De vil komme og visitere jorden en eller annen gang?
Vi ser, der gjør så hver sol den lever. Konu Ekatah. (21.02.06)

Er den stadige tilsynekomsten av ’extra terrestials’ og deres ’space ships’ og samtidig manifestasjonen av kornsirkler en bevisst plan for bevisstgjøring av mennesket,- om at vi ikke er alene i Universet? 
Så er der korrekt. Der tilføres alt flere, lik dimensjoner for at se at ei er der kun for at forstå at der finnes annen intelligenser, dog der óg er for at forstå at der finnes ulike plan og nivåer.  Konu Ekatah. (15.02.06)
Hvis interessen samler seg rundt hos mange, så vil kanskje en kornsirkel åpenbare seg på det stedet etter hvert?
kan der tales. Like fullt skal den se, - der er lik transformasjoner av budskaper der er av annen dimensjoner, og der er av annen ’extra terrestials’. Om der søkes dertil, så er der lik den óg vil se at der søkes til spesifikke koordinater, lik der er latitude og longitude på din Jord. Således kan der ei bereknes at der bliver ved din dør, der bliver der ikring, korrekt. Konu Ekatah. (21.02.06)

Er noen av de som kommer hit, som manifesterer seg av og til, våre genetiske forfedre? 
Så kan der tales, dog der er i billedets forstand. For der er så megen jordiske tider tilbake i tid at genet er nu forendret under påvirkninger av tre ulike dimensjoner og av tre ulike store gigantiske universelle hendelser, hvori der blev en nogen gamma- utstrålning der tilføredes noget forendringer på hva den selv taler DNA.  Så er der óg i tider der tilføres nu, lik for hvorledes der forhøyes i frekvenser lik innom den blå spektrum, så tilføres der energier der påvirker DNA på ny.  Konu Ekatah. (15.02.06)
Out_of_box

ILIUKAS VITEN - hvor kommer den ifra?

ContactIliuka, hvor henter du din viten?
Der finnes en kilde. Der er knyttet lik en bro imellom ulike nivåer, tretten i alt. Således finnes der et lys der gjennomtrenger, - gjennomskinner alle nivåers eksistenser. Sådant er der, lik vi kan være i den ene nivå, lik vi er av kraft og energi. Vi er ei i fysikk og manifestasjoner av materie. Vi er energi. Vi er. Og således er vi alle i nivåer. Og vi er i alle galakser. Vi er i alle tidsaspekter. Vi er i nuet omfavnet av fortid og framtid. Vi er et heligt punkt i evigheten. Konu Ekatah. (14.09.05)

Hvor får jeg min kunnskap fra?

Alt hva der er for menneskebarn der søker på din Jord, bliver så tilført energier av hva der tales den kollektive bevissthets kilde. Under tider den mediterer, under tider den søker at vende sine tanker inn i sitt eget hjerte, således den åpner portaler i forbindelser til høyere bevisstheter, høyere aspekter av sitt selv. Av fjerne tider, så er der lik óg visdommen var alt høyere enn hva der er nu på din Jord. Av tider der kommer så vil der óg være visdommer der er alt høyere enn hva der er nu. Dog tiden er begrenset for din Jord og Moder Jords rotasjoner. Der er knyttet for nogen kosmisk bevissthet. Således er der noget av begrensninger i natur for hvorledes den kan hente visdommer. Om den streber etter visdommer så bliver den besviken. Om den åpner sitt selv, og så åpner for at visdommen tilføres ditt selv lik der er strømninger i fra Universum,- så er der alt lettere at mottage. Konu Ekatah. (14.09.05)


Er de etterlatte pyramidene fra forskjellige deler av Jorden et vitnesbyrd om våre forfedres tekniske ferdigheter?

Kefren og Svingsen
(15.02.06) - Østfold:  Så kan der tales, lik der så finnes i alt flere pyramider der er skjult under havene.  Således vil den óg se hva der finnes av pyramider til eksempel på planeten Mars.  Således vil den óg se hva der bringes tilbake de visdommer der én tid var under Atlantis’ riker.  Konu Ekatah.

Hvor ble det av den kulturen som bygde pyramidene? 

Der kunne anvendes dine ord og tales lik der blev eksporteret. Konu Ekatah.

Det var utenomjordiske kjemper som hjalp til med byggingen av pyramidene

Manito: I den Saudiarabiske ørkenen som kalles Empty Quarter (Rab Ul' Khaalee), så skal det være funnet et menneskelignende skjelett av noe som på bildet ser ut som en kjempe; bare hodeskallen er jo 1,5, meter – og lengden må da være noe slikt som 9-10 m. Er dette tilfelle? Korrekt. Hva slags vesen har dette vært?

Der var således en menneskevesen. Der ble tilføret lik der var noget av de ytre rum; hvorledes der ble visitasjoner i megen tider tilbake; under tider der bebyggedes nogen pyramider, og således var der lik der er skrevet i helige skrifter, hvorledes de store kjemper noget kom til sin Moder jord i visitasjoner. Så dette var ikke de såkalte Anonaki? Ei er det. Ei er det. Men bildet jeg fant på internett, det er ekte? Så er det.  

Dikt fra Iliuka gitt i 1995

Paniak (Inuit)
Listen to words, brought by the storms,
seek shelter, hide from the worms,
look to the uprising light in east,
feel if it`s of God, or some kind of beast.
Turn to the sunfall far in the west,
is it a fall, and what`s to be next?

Can`t you see, the Queens in danger?
Like wild horses, chasin` a ranger.

Oh, pity humanity, so alone and so lost,
what is to be rescued, what`s needed most?

Your decoding hunt is a blue way to try,
you still wonder, asking why,why?
Didn`t we tell you in words and in signs?
Didn`t we tell you about your caotic minds?
Didn`t we show you in pictures like dreams?
Isn`t it all like it seemes?

Here is words to your inner part,
feel it, taste it, deep in your heart.
Sagoni, Manito, Tangahita,
on the seventh rebirth of Angelica.

Whispering winds seeks for your ears,
stay calm, have no fears,
the wings of The White Eagle,
it might be the winds,
breath the uprising light,
gather, and preach for your fight.
Hayetanah. Konu Ekatah.


MENNESKETS OPPRINNELSE

 (21.09.05)  Spørsmål:  Er menneskets opprinnelse et resultat av genetiske eksperimenter i fortiden foretatt av ’extra terrestials’?

Menneskets utviklingEi kan der tales totalt så, der er således ei nogen konsekvens av nogen eksperiment, der er noget lik der var vel planlagt.  Om der tenkes så, så er der ulike genetiske utartelser av ulike raser der lever lik menneskelignende vesener på ulike planetariske energier i ulike nivåer.  Hva der så er; megen menneskebarn tror der er noget utviklende energier mellem hva de tales apenes vesener og menneskebarnet, dog ei er det.  Der er unik energi der er i DNA for menneskebarnet, tilføret noget igjennem lang tids utviklinger av nogen fjerne galakser.  Hva der tilføredes så av energier er ei for at legemet skal vokse, der er for at legemet skal utvikles i fra at vandre på fire til at vandre på to.  Der er sjelen der skal utvikles, lik der óg er tilføret alt høyere vibrasjoner.  Således, om den studerer noget der er kalendium for Maya-/Inka-indianere, så vil den se hvorledes der nu under dekadens ende transformeres alt høyere vibrasjoner der omskaper noget av DNA-profiler for menneskebarnet.  Således er den alt nærmere Atlantis’ eksistenser og Lemurias eksistenser nu enn hva den nogen tid var. 

Hva den så søker til, er til høyere vibrasjoner for at kommuniser med ’extra terrestials’ der vil åpenbares for menneskebarnet.  For hva der nu er usynlig bringes fram til synlige frekvenser for at se og at fornemmes.  Og hva der er av symptomer og sykdommer på sin Jord nu vil opphøre at eksistere.  Der nevnes cancer. Hva der så er, der er for at skapes nye frekvenser der ei kan leve i cancerens energier, således vil der opphøre.  Hva der bliver at se er noget nye symptomer der fødes, lik der er pester på sin Jord.  Dog der er for at menneskebarnet skal blive alt mere tilknyttet hva der er den kollektive kilde.  For hvori den oppløfter sin egen kraft til Selvets helbredelser, skaper óg friheter for sine nester. 

Der vandrer noget lik der er gode vinder for alle nasjoners opprinnelser, for hvori der er grenser nu, vil der opphøre at være grenser.  Hvor den ene søker at skape kriger til sin nestes bror er noget der vil opphøre.  Således vil der blive noget underligt for menneskebarnet at utøve krigens makt i tiden der kommer, for freden skal seire!  Lik der så skaper nytt lys for heledelen av Moder Jord, der vokser i kommunikasjoner for Moder Jords kjerner, der er lik magma, til hva der tales de fjerneste galakser.  For der finnes meridianer på ditt legeme, der finnes meridianer der kommuniserer mellom ulike sjeler i grupper, der finnes meridianer der kommuniserer mellom ulike planeter, og der finnes meridianer der kommuniserer mellom ulike galakser.  Således vil en enhet vokse fram, i trigonal energi.  Der er alt hva menneskebarnet søker til, bliver at skape en innsikt om at alt er ett. Konu Ekatah.
(21.09.05)


Lidelse påført av missforstått religionsutøvelse

(08.12.05)  Spørsmål:  Er mye unødvendig lidelse påført menneskene på grunn av mistolket og misforstått religionsutøvelse?

Qumran ved DødehavetSå kan der tales, meget korrekt.  Dog der skal minnes óg, lik der så er i balanse. Alt hva der var under tider der føddedes for den Jesu Kristi gestalt, der var i megen ubalanser for menneskebarns bevisstheter.  Og således er der nu lik der vokser til bevisstheter, noget av holistiske tanker, der vil søke at samle bevisstheten på ny.  Dog der er i alt høyere vibrasjoner i nutiden.  Således der bliver meget av de helige skrifter der bliver at ses at der ei er av god kvalitet forvaltet. Og like fullt bliver der til noget at forfylles gjennem hvorledes der ekskluderes av autoritetenes påvirkninger av de helige skrifter, og hvorledes der er nye arameiske skrifter der bliver funnet i hva der tales Dødehavets omkretser. Konu Ekatah
Takk.

Takke ditt selv og din bevissthet. (08.12.05)


Bibelhistoriens opprinnelse

(08.12.05)  Spørsmål:  Iliuka har sagt at man kunne konkludere med at ’extra terrestials’ delvis var den direkte årsaken til den bibelske historie... 

Sumeriske guderSå kan der tales.
.. som også er beskrevet i de sumeriske skriftene

Så er der korrekt. 
Og denne historien var endret av kirkefedrene. 

Så er der korrekt.   

Er den bibelske historie, en tilbedelse av Gud, egentlig en misforståelse, en misforstått tilbedelse av ’extra terrestials’, og ikke den egentlige Gud eller Altet? 

Dog ei ser vi der er korrekt navn at betegnes lik misforståelser, der er bevisste manipulasjoner.  Konu Ekatah. 

Så den bibelske historien, den er ikke korrekt, slik den er forstått. 

Ei er det, ei er det.   (08.12.05)

Har egentlig alle de store religionene et felles opphav? 

Så kan der tales.  Der er kildens lys der fødes, og således er der til nogen gjenkjennelser for enhver celle menneskebarnet bærer i originaliteten, noget av kildens lys i sitt selv, så er der noget der må forpleies lik et litet frø.  Konu Ekatah.  (08.12.05)


Vil en ny forståelse av menneskets opprinnelse bidra til at religionene i sin nåværende form opphører, og at mennesket går inn i en ny og bedre verden? 

Så kan der tales, dog ei er der viktigt for menneskebarnet at forstå sine opprinnelser. Der er viktigt for menneskebarnets bevisstheter at søke at tilknyttes til hva der tales en intergalaktisk bevissthet, til hvorledes der så oppdages, om den vil, at veier der finnes utover til evighetens ende, for hva der tales territorier i Universum, er evigheten.  Dog om den óg søker innover i sin egen selvs kilde, så er der óg like viktige deler av evigheten.  Den er en punkt i evigheten.  Og således vil menneskebarnet forstå; sin værende eksistens i nuet, er alt heligere enn sitt opphavs begynnelse. Konu Ekatah. (08.12.05)


BIBELHISTORIEN ? VÅRE RELIGIONER


 (21.09.05)  Spørsmål:  Er bibelhistorien slik vi kjenner den et resultat av ’extra terrestials’?

DødehavsrulleneEi kan der tales så.  Der er alt hvorledes den nu beleser i hva der tales bibliske historier er noget der ei er korrekt.  Der er således om den beleser eldede skrifter der er noget kopieret av de originaler der er av Dødehavets opprinnelser, så er der korrekt.  Dog så må den tillæres at lese noget arameisk og hebraisk.  Om den søker så, så vil den se at der er ulike betydelser.  Betydelser den selv kan lese i den skrift den leser i sitt eget rike av den bibliske historie er noget der er omformuleret av hva der tales makten der var av den Leo, og således er der innen inkvisisjonen den skal søke til.  For hva der nu er beskrevet er efter makten, der er omskrevet av mannens strukturer.  Dog i tiden der kommer, så vil mannens makt opphøre og der er menneskets verdier der vil vokse fram til en enhet, lik vi har talt; Mitakuye Oyasin. (= Vi er alle i samme familie/ Vi er alle ett.) Konu Ekatah.    (21.09.05)


ARAMEISK SPRÅK

(06.12.05)  Spørsmål:  Jeg har visst fått til meg noe arameisk tekst. Vet du hva det her betyr?

Arameisk - eksempelSå er det, lik der så er av eldede skrifter der ei byder nogen meninger for nutidens liv den lever. Der er til at søke at se, at arameiske skrifter er noget der óg er skjult for noget av parpyrusets ruller der bliver så at oppdages. For hva der er óg i din egen sjel, der er minner av arameiske tilstander. Språk er noget den formidler gjennom lyder den skaper, - dog, språk er óg sine indre bevegelser til noget hvorledes sjelen kommuniserer med ditt intellekt. Søke dertil at se at arameisk energi er noget der vibrerer alt nærmere kraften der var av tiden under Ur, tiden i kraften av ditt selv. Under tider menneskebarnet var sendebud for hinannen, lik der var helige skrifter over store riker, så var der ei i behov så meget lik der var for den arameiske og hebraiske energi at kommunisere. Der taledes i tanker, og der taledes i ånd, og der taledes i tunger, og der taledes i gjerninger. Således er der ei lik der er nu at språket er for intellektets oppdateringer. Konu Ekatah. (06.12.05)


Jomfrufødselen - hvordan gikk dette til?

(08.12.05)    Spørsmål:  Det sies Jesus var født av en jomfru, men hvem eller hva er i så fall hans herkomst eller far? 

Maria ikonHva der er så, så er der i skaperkraftens besittelse at skape frø foruten at der bliver noget til fruktbarhetens opplevelser.  For hvorledes der vil skapes, så er der noget i skaperkraften menneskebarnet ei ennu kjenner til.  Hva der spaltes og hva der forenes av celler er noget der óg kan skapes gjennem materialiseringer utav intethetens kraft.  Lyset er en budbringer og en bærer av kraften, og lyset har båret den første celles bevissthet til Moder Jord av Universums kilder. Så vil der óg være i tider der kommer. For alt hva der hviler i høyere vibrasjoner og sfærer er bevisstheter.  Om den søker til vannets molekyler, så er der i enhver celle i vannet der er på din Jord bevisstheter.  Og der bærer den samme bevissthet lik der er for vannet, om der er frosset, om der tales for Ios’ sfærer, om der tales for Merkurs sfærer, om der tales for Mars’ sfærer, om der tales for marken der lever óg, om der tales for stratosfærer. Alt hva der er av vannets elementer bærer den samme bevissthet for liv.  Om den så søker, så er vannet et element der er i åndens natur en helig element.  Således under tider den drikker av vannets kilder, så skal den se at der er en livskraft den høster og drikker.  Således skal den vite, at alt hva der er ledet av bevisstheter til din Jord, kan skape liv, om der ei er lik menneskebarnet tror. Manifestasjoner av kraft, noget der bliver til at forflyttes, transformeres om den vil, fra den ene sfæres tilstand til den annen sfæres tilstand.  En frø bærer en liten bevissthet, en celle bærer en liten bevissthet, dog bevissthet er frekvenser der er forbindet til Skaperens Ånd.  Konu Ekatah.
 (08.12.05)


Jesu oppgave og Jesu gjenkomst

(08.12.05)   Spørsmål:  Hva var Jesus sin oppgave ved å være blant menneskene? 

JesusAt fremstå lik den var lyset, lik der så tendedes et håp i menneskebarns hjerter og bevisstheter.  Der var således den visede veien for menneskebarnet gjennem sin Kristi lys, til hvorledes menneskebarnet kan søke i rettvis ånd.  Hvorledes der er så for at forbinde og at opphøye sitt selv til høyere vibrasjoner, så er der den der bærer en ren hjerte, en rettvis hjerte, og den der søker til lysets kilde, foruten at alt hviler innom intellektets tilstand.  Der er hjertet der søker for lysets renheter og vibrasjoner der vokser gjennem naturens vandringer.  Celle efter celle der opplyses, så er der til en eksempel, en manifestasjon av den Jesu Kristi gestalt, for at vise menneskebarnet hvorledes portalen kan åpenbares – i lyset.  Konu Ekatah. (08.12.05) 

Det sies at Jesus skal komme igjen i ”Endetiden”, som det heter.  Men hvordan vil det manifisteres, hvordan vil det skje? 

Der vil manifisteres i kjøtt og i blod til hva der tales en nyfødelse. For hvorledes der óg vil åpenbares hva der nu er skjult for sine himler.  For lik vi ser på din Jord, så kan den ei se inn i våre himler.  Således er der til noget at forundres for.  For i frekvenser der skapes om på din Jord nu, lik der bliver alt mere blå frekvenser, så vil der være lettere for menneskebarnet at se inn i våre sfærer, og så vil vi se at menneskebarnet ser oss.  Konu Ekatah. Den Kristi fins til evig tid.  (08.12.05)


Hvordan vil vi takle møte med utenomjordiske?

(08.12.05)  Spørsmål:  Hvordan vil mennesket takle eventuell tilsynekomst av ’extra terrestials’? 

RosswellVi ser der vil skape forvirrelser, dog der óg i stunder vil ses lik der er til en frelser.  Således er der óg til noget av intensjoner for de mørke krefter der fins innom ’extra terrestials’ der er utenfor Det Store Lysets Plan.  Således vil der være inngripelser. For hvorledes vi har talt før; der er ei på din Jord der er til kriger, der er i våre åndehærer der kriges nu.  Konu Ekatah.    (08.12.05)

Du snakket om at det var krig i deres himler, kan du si litt mer...

Så er der vel.  Lik der så er til meget eldede tider, gjennem megen tusener dekader, så er der til motstands energier der søker at oppbygges på din Jord.  Dog lik der så er skrevet i dine Helige Skrifter, der var den Jesu Kristi energi der har båret byrder for menneskebarn.  Dog den Jesu Kristi energi er i høyere vibrasjoner, ei på din Jord.  Der er besmittelser av kraften der er på din Jord.  Menneskebarn der søker så at forbinde sin sjel til den Jesu Kristi lys, så kjennes der forbindelser lik der er i sitt selv.  Dog ei er der av materiske energier.  Således vil den óg se, at hva der så er til at opprydde og at skape noget balanser av rettvisheter i våre himler, er lik konsekvenser, lik der kan tales i din himmel, lik oppofrelser, lik byrder der bæres av englenes hærskarer for menneskebarnets lidelser.  Konu Ekatah.  (08.12.05)


KORNSIRKLER ? hvem lager disse?

 (08.12.05)  Spørsmål:  Hvorfor blir batteriene tomme når du er i kornsirkler?

Kornsirkel1Der er energier der kan tilsynes at se lik der avlader, dog der er noget i motpoler til hvorledes der er av Moder Jords energier. Der kan tenkes lik der er av monopol energi, således om der kunne måles, så ville der forundres meget menneskebarn.  Dog ei finnes der instrumenter der kan måle nu, for der er instrumenter der er beroende på nord- og sydpoler.  Dog hva den søker til er nogen integrert pol der tilhører hver celles kjerne.  Sålede er der nogen antigravitasjonsenergi der kan ei måles i nutiden, dog i fremtiden kan der gjøres så. 

Kornsirkel2Der ligger alt meget mere visdommer i sådanne sirkler enn hva menneskebarnets øyner kan se.  Der er noget av helbredelsens kraft, noget for at skape balanseringer av alle celler der er i ubalanser.  Dog innen der skapes i balanser, så må meget slagg avlades, og således bliver der lik timeverket stanser, lik batterier avlades, og så er der lik der skaper ’disturbances’ for noget radiokommunikasjonsutstyr.  Konu Ekatah.
   

Har Jesus noe med disse sirklene å gjøre?

Ei er der så, ei er der så. 

Så da er det noen utenomjordiske som, ..

Så er det.  (08.12.05)

Finnes det intelligent liv på andre planeter?

(08.12.05)  Spørsmål:  Har det vært intelligent liv på noen av våre naboplaneter, for eksempel Mars? 

MarsSå er der korrekt, så er der korrekt. 

Var de i såfall våre forfedre? 

Om der kan tenkes så, så er der nogle former for intellektuell og intelligent liv på Mars nu.  Der er under marken, lik der er noget i tuneller, hva der så er søkt at inkubere sitt selv.  Hva der så bliver, der bliver til under tider der i menneskebarnets bevisstheter tilføres nye klimater, så vil der omdannes til oksygener, lik der alt nu er, og således vil der i polariteter skapes nye energier, lik der bliver fødet en egen sfære, atmosfære, om den vil.  Og så vil menneskebarnet óg se under tider der langfarer til hva der i sin himmel tales Venus, så vil den se at bakom gassen, der finnes óg materier der så er til nogen sfære at betraktes.  Der er av levende organismer.  Konu Ekatah. 

Mennesket vil altså etter hvert oppdage det livet? 

Dogon-HogonSå er der korrekt.  Konu Ekatah.  (08.12.05)

Der er lik der vandrer sekstusenertrehundrederogåtti storsoler (6380 år) imellem hver tid der er i sirkulasjoner der er i eliptiske baner for en planet der omtales lik Ios. Og således vil den se hva der tilkommer nu under tiden der fødes på nye forbindelser til sådanne ’extra terrestials’.  Der bliver lik der var under tider for Hopi Indians’ visitasjoner av himmelske guder, om den vil, dog der er likefullt menneskeskapelser, der er noget av Fuglefolket, lik der opplevedes av Dogon-folket (bildet) i de Syd-Afrikanske riker.  Og således bliver der på ny lik der var for den Maya- og Inka- og Aztekerkultur.  (08.12.05)

 

SELVET - det er Gud!

(06.12.05)  Spørsmål:  Gud er Selvet, vår dypeste kjerne. For å bli opplyst må jeg skaffe et tomrom hvor jeg kan møte meg selv totalt.

SelvetKan der defineres tomrom?
Alt og intet. Intet kan bli til alt.

Er der alt den samme Kraft?

Ja.

Hva den så søker, der er til Altet innom sitt selv, således den bemøter intetheten. For hvorledes den så favner om tilstander der er av nuet, så vil den óg kjenne kraften av Helig energi stiger. Kraften av at være favnet om av nuet, er således den vil forstå av intellektet, av hjertet og av sjels vibrasjoner hvorledes evigheten er. For evigheten er således helige punkter av nuets tilstander, og alt er nu. Således, i tider den kjenner kraften i sitt selv i en frihet, at morgensolens ukjente lys ei betyder noget for ditt høyre øye; at hva der var i fallende sols opplevelser ei betyder noget for ditt venstre øye, så er den sentreret i sitt eget hjerte, og således er den beredd til at mottage alt hva der flyter i strømninger av intergalaktiske opplevelser, der kommer inn over din Universum nu.

Konu Ekatah.
(06.12.05)


Vil vi få et pol-skifte snart?

(08.12.05)  Spørsmål:  Jeg har lest at det muligens blir en flytting av polene - på kloden vår, og at eventuelt da Norge vil ligge der som Spania ligger nå, er det noe i det? 

PolskifteSå er der korrekt.
Er det noe som vil skje.. Konu Ekatah.  ...veldig raskt?

Hvile dine tanker. 
Ja, men vi bør eventuelt da klatre opp på den høyeste fjelltoppen i Norge, da? 

Ei ser vi behovet.  Der er at søke at klatre i sin tro og tillit til sin Skaper, så er der alt lettere. 
Ja, men det høres jo litt skummelt ut.

Ei er det. 
Vi får det jo varmere, da.

Så vil der bli.   (08.12.05)

Påvirker auraendring DNA?

(06.12.05) Spørsmål:  Påvirker auraendringer DNA?

AuraEi er det. Der er energier i frekvenser der tilhører den aura der søker så at påvirkes, lik der efter generasjoner påvirker hva der er av menneskebarnets celler. Dog, der er cellen der lever i den ene inkarnasjon der bliver tilføret nye oscillasjoner, og der skaper sådant om frekvensen der utstråles av auraens kilder. Ei er der knyttet for DNA. Konu Ekatah.

Denne krystallenergien som komme inn nu, påvirker heller ikke den?

Ei er der for DNA. Vi ser der råder nogle forvirrelser. For ei er der i behov av genetiske forendringer for at mottage de frekvenser der skapes innom Galaksen i nutid.  Der er tilførelser av nye og høyere vibrasjoner der påvirker alt av menneskebarnets og livets celler, om der er en blom, eller om der er en dyr, eller om der er en menneskebarn . Således er der ei knyttet for hva der er av genetiske betingelser. Der er tilførelser, høyere vibrasjoner, lik der omskapes upåvirket av genetiske tanker. Konu Ekatah. (06.12.05)

Jeg har tatt en auraendring, men hva skjedde?

Gjennom frekvenser der blev tilføret, således skapes der forendringer. Der er således den synger med en annen frekvens, en tone, om den vil. Således er der intet der skapes til bevisstheten at forstå, for der er hvorledes den utstråler sin kraft. Den er nærmere sine kilder nu, dog ei ser vi der bliver til at forstå av intellektet. Der er noget den vil kjenne til, hvorledes den høster sine erfarenhetens frukter, bliver der til innsikter efter tid. Konu Ekatah.

Er det noen forskjell på stjernebarn og krystallbarn?

Så er der ei. Der er noget der er i den samme frekvens’ valør. Konu Ekatah. (06.12.05)

Hva mener Iliuka om gruppe-auraendring?

Vi ser hva der skapes så, så er der ei noget muligt at skape til forendringer av en unison energi. Hva den ser til aura, er noget for hva der er noget av individets print om den vil, derigjennom er der viktigt at behandles individuelt. Hva den søker i grupper til meditative opplevelser, til sjamanistiske grundtanker, til noget av trommens vibrasjoner og kristallenes boller, så er der klokt at den ser at alt er der i de frekvenser der oppløfter flokken, lik en flokk. Dog, individet må søkes at anpasses i auraens energier, individuelt. Konu Ekatah. (06.12.05)


Det Norske Pentagrammet - er det reelt?


(06.12.05) Spørsmål:  Det er mye tall.. eller tallmystikk i pentagrammet, det Norske Pentagrammet. Er det reelt? (...* se omtale  av boken Det norske Pentagram av forfatteren Harald S. Boehlke)
Så er det, så er det.

Det norske PentagrammetDet er én og samme sak? 

Så er det. Der en annen nivå til hva der taledes under den tid der var i Egyptens riker der søkedes for trigonet (3). Således er der til noget nyere og høyere vibrasjoner til hva der er av cinco (5) energier, korrekt. Konu Ekatah.

Den sydlige spissen av Pentagrammet havner på Blikafjell, kan du si noe om det?

Vi ser kraften er lik helige spots, hvorledes den og ser ulike pentagrammer der omfatter hva der er kallet av store dimensjoner for Europeiske riker til sammen. Om den søker av linier der vokser til sammen mellom Nidaro energi og hva der er av Campo Stillio, således er der av Espaniens riker eldede energier der bliver løftet til nord for at opplyses. Således er der beskrevet i de Helige Skrifter, lik Nordens Lys bringes til Sydens konger. Således er der forbindelser, lik der er av Moder Jords meridianer, - energier der flyter gjennom tanker der genereres av menneskebarnet.

Er det det samme punkt som trigonalpunktet der. Er det merket? 

Så er der korrekt. Der er nu lik den er i en god spor for at søke for de symboler. Vi taler; om den søker til punktet innom sirkelens energier, om den søker til punktet innom trigonets energier, om den søker til hva der bliver av Leyline,s om der er meridianens kryss der skaper en helig punkt, om der så er i pentagrammets funksjoner, om der er i oktagoner, så er den like fullt i punktet, så er den selv sentreret i sitt selv, og således skal den ei søke noget mer i ulike himmelske retninger av alt hva den skal gjøre. Den skal være i punktet i sitt selv, i nuet, og i tindens eksistens. Konu Ekatah.  (06.12.05)
 

hvordan kan vi best bekjempe møll?


(08.12.05) - Spørsmål:  Møll, det er sagt at sprøyting ikke vil hjelpe ordentlig, men at vi burde ta alt på fryselager; bomull, ull, pels, - alt. 

Møll (Tineola bisselliella)Så kan der tales.  Lik der således er i behov av at se at der kan kombineres.  For der er lik menneskebarn ei kjenner til visdom av hva møllets insekter elsker og hva de hater.  Om den søker at tenke noget for hva der er av skinn, så er der noget der er med en pels der må søkes at forvares noget i hva der tales kuldens lager.  Dog alt hva der er av oksens hud, så er der ei til gleder for møllen.  Om den søker så til hva der er stoffer der er av blå kolører, så elsker ei møllen larver sådant.  Der er røde, der er hvite, der er lyyse brune kolører der er lik godis for en møll. Konu Ekatah.

Men det man kan sprøyte med, da?

Vi ser der er noget der skaper til forgassinger, og således bliver der tungt for møllen at ånde. 

De i Veggdyrkontrollen har det? 

Så er der korrekt.  Og der finnes små feller der kan platseres hit og dit, og den vil aldri se en møll der hviler noget besluttsomt for at sove, lik den taler, om der tenkes for hva der tales krysninger mellom Curry- og Hartmannlinjer. Der er således den kan søke, om der anvendes magneto-energier, så kan der søkes at begrense og skape utriveligheter.  For der er så, om der er ubalanser i luftens partikler, om der tales ioner, om der er for høye samlinger av ioner, lik der er positive ladete partikler, så er der til godt for møllen at leve.  Om der bliver noget ombalanseret, noget avladet og depolet, så er der noget der skaper mistrivsler for møllet og annet insekters natur.  Så kan den óg se om der bliver til små insekter der tales maurer.  Konu Ekatah.

Ja, TAKK!  Hvordan skal jeg gjøre det, da? 

Vi ser der må søkes til nogen maskin der skaper så noget balanseringer av luftens partikler. For kommer der nogen møll nogen tid i anvendelige rum?  Ei er der så.  Rum der anvendes, der sirkulerer luften, der skaper så balanser i energier.  Dog luften der står stille og noget inkuberet luft, der står i skjulte kammer, der bliver stillhetens luft.  Og partiklene avlades gjennem elektroner der tilhører noget magneto energier av eldede, spesifikke kull-kabler.  Således er der alt et eldet problem, om den vil.  Lik der (kort/og?) noget i tiden kan anvendes i små lysfeller, noget der utstråler ultrafiolette lys, så bliver der fanget.

Soleksem - hvordan kan jeg kvitte meg med det?

(06.12.05) - Spørsmål: Jeg er hver sommer plaga av soleksem, hvordan jeg kan kvitte meg med det?

Iliuka: Er der så lik den ønsker at blive fri?
Ja, takk.

Iliuka: Og hva skal den så gjøre under tider solen er i hvile? Hvor meget karotener søker den til? Intet. Hvor meget D-vitaminer søker den til under kaldtidens vandringer? Intet. Hvor meget C-vitaminer, - spesifikt B12 og C-vitaminer hører til sammen, og der er lik en bror og en søster av en D-vitamin der er i behov for at opptage de energier gjennom de små kapillærer i dine tarmer. Hvor meget søker den av sådant under kaldtid og mørketidens vandringer?  Intet. Så kan den bære sine soleksemer i verdighet.  (06.12.05)Om der søkes til den sydligste pol, så er der noget der er skjult.

Hønefoss 1.oktober.  Spørsmål:  Den isen som smelter på Norpolen nå - vil det frembringe spor etter skjulte sivilisasjoner? 

sydpolen frimerkeIliuka:  Ei vil det.  For under hva der tales isen på polen, der finnes ei noget annet enn hav.  Om der søkes til den sydligste pol, så er der noget der er skjult.  Kono Ekatah.  

Men den smeltinga, vil den ha noen påvirkning på tiltingen?  Så kan der tales - korrekt.  Vil det tilte tilbake til det det var da … Så er der korrekt … da pyramidene ble bygget.  Og da vil kraften i energiene virke som den gjorde før? Så vil der blive. 

Lik der således er at betrakte lik Moder Jord er en evig generator der produserer sin egen kraft - hvori der og er av magneto prinsipper tilhørende - lik den så samspiller med Fader Sol, og hva den så og samspiller med moder Måne.  Således er der energier og polariteter, rotasjoners hastigheter, vekt og balanser der og er hastigheter - der bliver til at forstå hvorledes alt henger til sammen i heledelen av galaksen, lik der så og er for alle andre galakser.  Der er evige sykluser for at Moder Jords kraft skal oppstå - for ei kan Fader Sol lyse om der ei er sådanne forvandlinger av generasjoner gjennom tider og tider for Moder Jord.  Moder Jord byder og produserer kraft gjennom for hva den induserer av Moder Jords Magmas rotasjoner.  Der stråler energier lik ”beams” til Fader Sol.  Fader Sol induserer energier der kommer tilbake lik solvinder - og således kan der lyse sol på Soltinden.  Kono Ekatah.

hits