VÅR ÆTTS OPPRINNELSE / GENETISK ARV

DNAblueKommer vår genetiske arv fra stjernebildet Lyren, eller Pleiadene. 
For nogen av menneskebarna er der så, for nogen annen av sivilisasjonens gren er der således av Sirius der er tilstrømmet.  Således er der lik tre grener på din Jord der lever ut i menneskebarnets raser, om den vil.  Konu Ekatah. (15.02.06)

Hvordan er mennesket oppstått på Jorda?  
Der er tilføret lik frø, lik tilføret lik visitasjoner, lik der så er en eksperiment der er utføret av åndelige vesener der er langreisende av annen stjernenes systemer, og der er således lik de vender tilbake for at se hvorledes der er av resultater. Og så kan der gledes, for der er en god komposisjon. Konu Ekatah.

Kom disse individene fra Pleiadene? 
Nogle kommer av Pleiader, dog, ei blev der så lik der er nu at se til, - der var alt høyere vesener, således var der óg alt annen energi der blev tilføret. Om der søkes av Akitares’ systemer, om der søkes til Andromedas systemer, om der søkes til Sirius’ systemer, så er der den samme ætt, om den vil, - dog, der er lik der er tilføret energier, skapt på en planet der nu ei eksisterer, - dog, der på din Jord oppleves i din galakse lik der er av noget lik stener der farer ikring. Konu Ekatah.

Er det restene av disse vesenene som er i rommet utenfor, i store romskip?
Så kan der tales.  De vil komme og visitere jorden en eller annen gang?
Vi ser, der gjør så hver sol den lever. Konu Ekatah. (21.02.06)

Er den stadige tilsynekomsten av ’extra terrestials’ og deres ’space ships’ og samtidig manifestasjonen av kornsirkler en bevisst plan for bevisstgjøring av mennesket,- om at vi ikke er alene i Universet? 
Så er der korrekt. Der tilføres alt flere, lik dimensjoner for at se at ei er der kun for at forstå at der finnes annen intelligenser, dog der óg er for at forstå at der finnes ulike plan og nivåer.  Konu Ekatah. (15.02.06)
Hvis interessen samler seg rundt hos mange, så vil kanskje en kornsirkel åpenbare seg på det stedet etter hvert?
kan der tales. Like fullt skal den se, - der er lik transformasjoner av budskaper der er av annen dimensjoner, og der er av annen ’extra terrestials’. Om der søkes dertil, så er der lik den óg vil se at der søkes til spesifikke koordinater, lik der er latitude og longitude på din Jord. Således kan der ei bereknes at der bliver ved din dør, der bliver der ikring, korrekt. Konu Ekatah. (21.02.06)

Er noen av de som kommer hit, som manifesterer seg av og til, våre genetiske forfedre? 
Så kan der tales, dog der er i billedets forstand. For der er så megen jordiske tider tilbake i tid at genet er nu forendret under påvirkninger av tre ulike dimensjoner og av tre ulike store gigantiske universelle hendelser, hvori der blev en nogen gamma- utstrålning der tilføredes noget forendringer på hva den selv taler DNA.  Så er der óg i tider der tilføres nu, lik for hvorledes der forhøyes i frekvenser lik innom den blå spektrum, så tilføres der energier der påvirker DNA på ny.  Konu Ekatah. (15.02.06)
Out_of_box

Kommentarer:

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/1214260
hits