ILIUKAS VITEN - hvor kommer den ifra?

ContactIliuka, hvor henter du din viten?
Der finnes en kilde. Der er knyttet lik en bro imellom ulike nivåer, tretten i alt. Således finnes der et lys der gjennomtrenger, - gjennomskinner alle nivåers eksistenser. Sådant er der, lik vi kan være i den ene nivå, lik vi er av kraft og energi. Vi er ei i fysikk og manifestasjoner av materie. Vi er energi. Vi er. Og således er vi alle i nivåer. Og vi er i alle galakser. Vi er i alle tidsaspekter. Vi er i nuet omfavnet av fortid og framtid. Vi er et heligt punkt i evigheten. Konu Ekatah. (14.09.05)

Hvor får jeg min kunnskap fra?

Alt hva der er for menneskebarn der søker på din Jord, bliver så tilført energier av hva der tales den kollektive bevissthets kilde. Under tider den mediterer, under tider den søker at vende sine tanker inn i sitt eget hjerte, således den åpner portaler i forbindelser til høyere bevisstheter, høyere aspekter av sitt selv. Av fjerne tider, så er der lik óg visdommen var alt høyere enn hva der er nu på din Jord. Av tider der kommer så vil der óg være visdommer der er alt høyere enn hva der er nu. Dog tiden er begrenset for din Jord og Moder Jords rotasjoner. Der er knyttet for nogen kosmisk bevissthet. Således er der noget av begrensninger i natur for hvorledes den kan hente visdommer. Om den streber etter visdommer så bliver den besviken. Om den åpner sitt selv, og så åpner for at visdommen tilføres ditt selv lik der er strømninger i fra Universum,- så er der alt lettere at mottage. Konu Ekatah. (14.09.05)


Påvirker auraendring DNA?

(06.12.05) Spørsmål:  Påvirker auraendringer DNA?

AuraEi er det. Der er energier i frekvenser der tilhører den aura der søker så at påvirkes, lik der efter generasjoner påvirker hva der er av menneskebarnets celler. Dog, der er cellen der lever i den ene inkarnasjon der bliver tilføret nye oscillasjoner, og der skaper sådant om frekvensen der utstråles av auraens kilder. Ei er der knyttet for DNA. Konu Ekatah.

Denne krystallenergien som komme inn nu, påvirker heller ikke den?

Ei er der for DNA. Vi ser der råder nogle forvirrelser. For ei er der i behov av genetiske forendringer for at mottage de frekvenser der skapes innom Galaksen i nutid.  Der er tilførelser av nye og høyere vibrasjoner der påvirker alt av menneskebarnets og livets celler, om der er en blom, eller om der er en dyr, eller om der er en menneskebarn . Således er der ei knyttet for hva der er av genetiske betingelser. Der er tilførelser, høyere vibrasjoner, lik der omskapes upåvirket av genetiske tanker. Konu Ekatah. (06.12.05)

Jeg har tatt en auraendring, men hva skjedde?

Gjennom frekvenser der blev tilføret, således skapes der forendringer. Der er således den synger med en annen frekvens, en tone, om den vil. Således er der intet der skapes til bevisstheten at forstå, for der er hvorledes den utstråler sin kraft. Den er nærmere sine kilder nu, dog ei ser vi der bliver til at forstå av intellektet. Der er noget den vil kjenne til, hvorledes den høster sine erfarenhetens frukter, bliver der til innsikter efter tid. Konu Ekatah.

Er det noen forskjell på stjernebarn og krystallbarn?

Så er der ei. Der er noget der er i den samme frekvens’ valør. Konu Ekatah. (06.12.05)

Hva mener Iliuka om gruppe-auraendring?

Vi ser hva der skapes så, så er der ei noget muligt at skape til forendringer av en unison energi. Hva den ser til aura, er noget for hva der er noget av individets print om den vil, derigjennom er der viktigt at behandles individuelt. Hva den søker i grupper til meditative opplevelser, til sjamanistiske grundtanker, til noget av trommens vibrasjoner og kristallenes boller, så er der klokt at den ser at alt er der i de frekvenser der oppløfter flokken, lik en flokk. Dog, individet må søkes at anpasses i auraens energier, individuelt. Konu Ekatah. (06.12.05)


Om Shangri la under Tibets tinder

Hønefoss 1. oktober.  Spørsmål:  Jeg har lest om Shangri la; under fjelltoppene i Tibet, som er et tropisk paradis. Kan du si noe om dette?

Iliuka:  Vi ser; noget for hva der og taledes i de helige skrifter lik Paradise, er og således 3 ulike steder på din jord.  Hvor  der kan så søkes at vandres  gjennem nogen tidsportal, for så at blive til at oppleve sådant.  Om der så betraktes av den utside, så er der at betrakte lik der er gråe stener, og isete fjell. Om der så kunne søkes at vandre gjennem portalen, så vil der åpenbares sådane Shangri lai – under 3 ulike himler. 

Og det bringer meg til mitt neste spørsmål: Har vi det samme i Norge; i Jotunheimen?

Iliuka:  Så er der korrekt.
Er det det som også har vært snakket om som Dovregubbens hall?  Ei er der så.  Der er noget for hva der tales noget annet.  Vi ser hva den så søker til.  Så må der og søkes til Jotunheimens noget mitte;  av hva den søker der for hvorledes den av Valdres søker i mot nord.  Så er der noget vesterut,  under de høyeste tinder.  Så vil den se.  Der finnes åpenbarelser av tider og stunder. Ved Spiterstulen; innover der som vi ikke gikk?  Der var et godt spor.
 


Jeg synes det gynger når jeg går, er det en tanke bare?

Spørsmål: Den følelsen av at jeg synes det gynger når jeg går, er det en tanke bare? Er det i hodet mitt?

Iliuka:Ei kan der tales så. Der er stunder den transformerer sitt selv i høyere vibrasjoner. Og således bringes der ei kommunikasjoner med Moder jord`s yte. Der er således lik den kjenner alt høyere vibrasjoner, og så kan der oppleves lik den er en engel.

Spørsmål: Så det er ingenting å være redd for?

Iliuka: Bærer en engel frykt? Ei er det. Gledes for hva der er.


hits