Hvorfor blir det ubalanse i DNA?

DNA finger

Der er noget der er genetisk betinget, og der er noget der påvirkes av transformasjoner av høyere energier til din Jord nu. Hvorledes der så er til forberedelser i epoker for hva der så skal tilføres av nye gener til hva der tales elementer i DNA. Således er der noget vi ser, for at menneskebarnet skal se hva der i nutiden er usynlig, så vil der tilføres noget flere elementer i strukturens spiraler. Konu Ekatah.
(17.02.06)

Dikt fra Iliuka gitt i 1995

Paniak (Inuit)
Listen to words, brought by the storms,
seek shelter, hide from the worms,
look to the uprising light in east,
feel if it`s of God, or some kind of beast.
Turn to the sunfall far in the west,
is it a fall, and what`s to be next?

Can`t you see, the Queens in danger?
Like wild horses, chasin` a ranger.

Oh, pity humanity, so alone and so lost,
what is to be rescued, what`s needed most?

Your decoding hunt is a blue way to try,
you still wonder, asking why,why?
Didn`t we tell you in words and in signs?
Didn`t we tell you about your caotic minds?
Didn`t we show you in pictures like dreams?
Isn`t it all like it seemes?

Here is words to your inner part,
feel it, taste it, deep in your heart.
Sagoni, Manito, Tangahita,
on the seventh rebirth of Angelica.

Whispering winds seeks for your ears,
stay calm, have no fears,
the wings of The White Eagle,
it might be the winds,
breath the uprising light,
gather, and preach for your fight.
Hayetanah. Konu Ekatah.


Bibelhistoriens opprinnelse

(08.12.05)  Spørsmål:  Iliuka har sagt at man kunne konkludere med at ’extra terrestials’ delvis var den direkte årsaken til den bibelske historie... 

Sumeriske guderSå kan der tales.
.. som også er beskrevet i de sumeriske skriftene

Så er der korrekt. 
Og denne historien var endret av kirkefedrene. 

Så er der korrekt.   

Er den bibelske historie, en tilbedelse av Gud, egentlig en misforståelse, en misforstått tilbedelse av ’extra terrestials’, og ikke den egentlige Gud eller Altet? 

Dog ei ser vi der er korrekt navn at betegnes lik misforståelser, der er bevisste manipulasjoner.  Konu Ekatah. 

Så den bibelske historien, den er ikke korrekt, slik den er forstått. 

Ei er det, ei er det.   (08.12.05)

Har egentlig alle de store religionene et felles opphav? 

Så kan der tales.  Der er kildens lys der fødes, og således er der til nogen gjenkjennelser for enhver celle menneskebarnet bærer i originaliteten, noget av kildens lys i sitt selv, så er der noget der må forpleies lik et litet frø.  Konu Ekatah.  (08.12.05)


Vil en ny forståelse av menneskets opprinnelse bidra til at religionene i sin nåværende form opphører, og at mennesket går inn i en ny og bedre verden? 

Så kan der tales, dog ei er der viktigt for menneskebarnet at forstå sine opprinnelser. Der er viktigt for menneskebarnets bevisstheter at søke at tilknyttes til hva der tales en intergalaktisk bevissthet, til hvorledes der så oppdages, om den vil, at veier der finnes utover til evighetens ende, for hva der tales territorier i Universum, er evigheten.  Dog om den g søker innover i sin egen selvs kilde, så er der g like viktige deler av evigheten.  Den er en punkt i evigheten.  Og således vil menneskebarnet forstå; sin værende eksistens i nuet, er alt heligere enn sitt opphavs begynnelse. Konu Ekatah. (08.12.05)


Jesu oppgave og Jesu gjenkomst

(08.12.05)   Spørsmål:  Hva var Jesus sin oppgave ved å være blant menneskene? 

JesusAt fremstå lik den var lyset, lik der så tendedes et håp i menneskebarns hjerter og bevisstheter.  Der var således den visede veien for menneskebarnet gjennem sin Kristi lys, til hvorledes menneskebarnet kan søke i rettvis ånd.  Hvorledes der er så for at forbinde og at opphøye sitt selv til høyere vibrasjoner, så er der den der bærer en ren hjerte, en rettvis hjerte, og den der søker til lysets kilde, foruten at alt hviler innom intellektets tilstand.  Der er hjertet der søker for lysets renheter og vibrasjoner der vokser gjennem naturens vandringer.  Celle efter celle der opplyses, så er der til en eksempel, en manifestasjon av den Jesu Kristi gestalt, for at vise menneskebarnet hvorledes portalen kan åpenbares – i lyset.  Konu Ekatah. (08.12.05) 

Det sies at Jesus skal komme igjen i ”Endetiden”, som det heter.  Men hvordan vil det manifisteres, hvordan vil det skje? 

Der vil manifisteres i kjøtt og i blod til hva der tales en nyfødelse. For hvorledes der g vil åpenbares hva der nu er skjult for sine himler.  For lik vi ser på din Jord, så kan den ei se inn i våre himler.  Således er der til noget at forundres for.  For i frekvenser der skapes om på din Jord nu, lik der bliver alt mere blå frekvenser, så vil der være lettere for menneskebarnet at se inn i våre sfærer, og så vil vi se at menneskebarnet ser oss.  Konu Ekatah. Den Kristi fins til evig tid.  (08.12.05)


hvordan kan vi best bekjempe mll?


(08.12.05) - Spørsmål:  Møll, det er sagt at sprøyting ikke vil hjelpe ordentlig, men at vi burde ta alt på fryselager; bomull, ull, pels, - alt. 

Mll (Tineola bisselliella)Så kan der tales.  Lik der således er i behov av at se at der kan kombineres.  For der er lik menneskebarn ei kjenner til visdom av hva møllets insekter elsker og hva de hater.  Om den søker at tenke noget for hva der er av skinn, så er der noget der er med en pels der må søkes at forvares noget i hva der tales kuldens lager.  Dog alt hva der er av oksens hud, så er der ei til gleder for møllen.  Om den søker så til hva der er stoffer der er av blå kolører, så elsker ei møllen larver sådant.  Der er røde, der er hvite, der er lyyse brune kolører der er lik godis for en møll. Konu Ekatah.

Men det man kan sprøyte med, da?

Vi ser der er noget der skaper til forgassinger, og således bliver der tungt for møllen at ånde. 

De i Veggdyrkontrollen har det? 

Så er der korrekt.  Og der finnes små feller der kan platseres hit og dit, og den vil aldri se en møll der hviler noget besluttsomt for at sove, lik den taler, om der tenkes for hva der tales krysninger mellom Curry- og Hartmannlinjer. Der er således den kan søke, om der anvendes magneto-energier, så kan der søkes at begrense og skape utriveligheter.  For der er så, om der er ubalanser i luftens partikler, om der tales ioner, om der er for høye samlinger av ioner, lik der er positive ladete partikler, så er der til godt for møllen at leve.  Om der bliver noget ombalanseret, noget avladet og depolet, så er der noget der skaper mistrivsler for møllet og annet insekters natur.  Så kan den g se om der bliver til små insekter der tales maurer.  Konu Ekatah.

Ja, TAKK!  Hvordan skal jeg gjøre det, da? 

Vi ser der må søkes til nogen maskin der skaper så noget balanseringer av luftens partikler. For kommer der nogen møll nogen tid i anvendelige rum?  Ei er der så.  Rum der anvendes, der sirkulerer luften, der skaper så balanser i energier.  Dog luften der står stille og noget inkuberet luft, der står i skjulte kammer, der bliver stillhetens luft.  Og partiklene avlades gjennem elektroner der tilhører noget magneto energier av eldede, spesifikke kull-kabler.  Således er der alt et eldet problem, om den vil.  Lik der (kort/og?) noget i tiden kan anvendes i små lysfeller, noget der utstråler ultrafiolette lys, så bliver der fanget.

Om Dogon-folket i Mali - folket der er av stjernen Sirius

Hønefoss 1. oktober.  Manito: Du fortalte sist, at min afrikanske trefigur var av Dogon-folket. Folket der er av stjernen Sirius. Det sies også at de forflyttet seg fra Egypt til Mali. Hvorfor gjorde de det i sin tid?

Dogon-HogonIliuka:  Gjennem for hvorledes der var; at søke at bevare sine visdommer. Der var lik der var  en utflukt, for at bevare alt hva der er i behov. Noget for eftertiden, skulle der så forvares.

Forestiller min figur en såkalt sjefsprest, en  "Hogon"?  Så kan der tales, korrekt. 

Jeg skjønner det var meningen at den skulle bli med meg hjem fra mitt opphold i Gambia, men hvorfor skulle den det?  Der er for at sprede kraften der er i symboler. Lik for at og søke for ditt eget selv at se; hva den så henter av de fjerne riker i syd, gjør det lettere at transformere lik lysets kraft tilbake på den samme linje. Den har opprettet et spor, om der kan tales så. 

Ja. Har jeg da hatt en forbindelse med Dogon-folket i et tidligere liv?  Ei er der så.  Der er konsekvensene av Dogon-folkets visdommer der er inn i ditt liv.  Sirius?  Korrekt.

(Les mer om Dogon-folket her på crystalinks ...)

Hvordan ble Stonehenge bygget?

Hønefoss 1. oktober 2005: Spørsmål:  Jeg så et program om Stonehenge her om dagen; hvordan bygde de det?
Iliuka (svar i fet skrift)  Vi ser hva der så anvendedes til noget av elektromagnetiske prisipper. Hvorledes der skapedes lydens bølger, til at oppløfte stener – og hvorledes der søkedes at forme stener lik der var. Lik den nu kan betrakte Stonehenge; ei er der lik der var under tusener storsoler tilbake. Der er noget tæret av vinder og vær, nu. Var det den funksjonen det hadde; at de skulle bringe tilbake månefasene……kan der tales. Der er lik om den studerer noget for hva der tales Maya-kalendium, så vil den se hvorledes alt tilhører lik der er helige punkter på Moder jord hvor der genereres energier.  Der var alt bedre til gavn, og i effekter under tider der var.  For der er bygget Stonehenge og pyramider, innen at Moder jord har vent sine polens aksler.  Således er der ei til funksjoner nu,  annet enn hva der er til at binde lay-lines imellem ulike steder – helige steder – og kontinenter.   Hva der så bliver i tiden der kommer, så bliver der nye energier der induseres. Der er en generator. Hvor er det de nye energilinjene kommer til å være?  Vi ser om den betrakter av Spaniens riker nu, så bliver ditt rike hvor der er nu.   Hva mente du med det?   Så kan den undres!

Alarm i Det Hvite Hus - hva skjedde?

Hønefoss 29.05.05 Manito: Forleden så var det alarm i Det Hvite Hus, og Hr. Bush måtte dra til ”kjellers”. Det ble sagt at det var en sky som oppførte seg rart. Kan du fortelle hva som var i den skyen?

Iliuka: Der var noget space craft.


?Ved tro alene blir du frelst? - er noget lik vi taler vs!

Spørsmål: Innen kristendommen så heter det at ”ved tro alene blir du frelst” – kan du si noe om det?

Iliuka: Intet er der at tales om , der er noget lik vi taler vås. Der kan tales ; lik der så ei finnes nogen god tro om der ei finnes nogen tvilens skygge over troen. Om den bærer tro uten tvil, så er der fanatismer. Om den søker gjennom sin tro, så er der for hva der vokser og forpleies av troen innom sitt eget selvs hjerte der oppbygger kraften og besmitter sine nester lik et godt lys. Således bliver der til en hellig tro. Der finnes meget underlige troer og der finnes så mange fasetter av ulike energier inni vår på at tro. Den som tror av sitt dypeste sjels ønsker bærer den sanneste tro.


Dette sier Iliuka om valget (fr forrige valg - 2001)

17.08.2001, Hønefoss: Sp.m.: "Kan Iliuka si noe om høstens valg?"
Iliuka: "Korrekt, vi ser der hviler nogen religion, der er befestet i ditt rike, dog vi ser der skapes til ledelse lik koalisjoner dog der er av kort varighet. Der er meget menneskebarn der søker at blive høvdinger. Der er ennu 3 storsoler der skal vandres, og der er 8 månedsdeler, så vil der manifesteres en stor høvdings fyrste, der bliver at lede eders rike. Kono Ekatha.

Kommentar: Så får vi vente og se da. Det stemte jo at Bondevik vant valget. Han skal i følge Iliuka sitte i 3 år og 8 måneder - det skulle bli noe sånt som april/mai 2005 det vel?


Hvem er Iliuka og hvem er vi?

Velkommen til min nye blogg: -) Iliuka!

Vi er en gruppe søkende mennesker som gjennom såkalte råd (kanaliseringer), kommuniserer med en mange tusen år gammel energi, som kaller seg Iliuka. Dette er navnet han bar som indianerhøvding i Canada under sin siste inkarnasjon her på moder jord.
Skogshorn i Hemsedal (Soltinden 1728 moh)

Soltinden (bilde),eller Skogshorn som den heter i dag, er en viktig "tinde" med mange spennende og sterke energier (1728 moh. i Hemsedal) Her finnes en Hellig kilde i nærheten og mye mer vi ikke kan se (ennå)... Det kommer mer om dette...

Meningen med denne bloggen er i første rekke å fungere som en oppslagstavle for vår lille gruppe. Om den kan virke inspirerende for andre, er det fint. Enhver må gå sin egen sti, følge sitt eget hjertes råd og bruke sin egen sjelneevne i sin oppvåkning.

Kanalisert informasjon fra Iliuka vil vi etter hvert bli lagt ut her fortløpende.  Dette er i første rekke budskap som er myntet på flere av oss og som kan ha betydning for vårt liv her og nå.

Det er spennende tider vi alle har valgt for denne inkarnasjonen. Store ting er i emning både for moder jord og for hele menneskeheten. Først renselse - så et energiløft ("fødsel"), en hevning av alt fysisk levendes vibrasjonsivå. Forutsigelser om dette går langt tilbake i historien, gjennom utallige skrifter og overleveringer, gjennom religioner og gjennom kommunikasjoner med entiteter i andre dimensjoner og via informasjoner gitt av utenomjordiske vesener direkte.

Den hele sannhet kan ingen på vårt inteligensnivå kjenne til. Fra tid til annen har det i vår verden dukket opp mestere som har hatt som oppgave å ta oss videre i vår åndelige utvikling. Deres budskap har alltid vært "tilpasset" i sin tid og i sin kultur. Ikke alt har kommet "rent" igjennom og mye har blitt "tilpasset" av makthavere for beholde makten over folket. Ikke minst har dette vært tilfelle for kirkens menn.

Noen av disse vismennes overleveringer vil bli tatt frem her som kilde for dine egne vurderinger. Ikke fordi vi mener at disse hevder den hele og fulle sannhet, men fordi vi intuitivt føler at dette tar oss videre. Vi får også mange svar på våre "undringer" i våre råd sammen med Iliuka.

Vær vidsynt og åpne ditt sinn og ditt hjerte for den visdom som bydes. De gode energier kan ikke missbrukes og ved å dele med andre får du flerfoldig igjen.

"For størst av alt er kjærligheten"

Manito


hits