Soleksem - hvordan kan jeg kvitte meg med det?

(06.12.05) - Spørsmål: Jeg er hver sommer plaga av soleksem, hvordan jeg kan kvitte meg med det?

Iliuka: Er der så lik den ønsker at blive fri?
Ja, takk.

Iliuka: Og hva skal den så gjøre under tider solen er i hvile? Hvor meget karotener søker den til? Intet. Hvor meget D-vitaminer søker den til under kaldtidens vandringer? Intet. Hvor meget C-vitaminer, - spesifikt B12 og C-vitaminer hører til sammen, og der er lik en bror og en søster av en D-vitamin der er i behov for at opptage de energier gjennom de små kapillærer i dine tarmer. Hvor meget søker den av sådant under kaldtid og mørketidens vandringer?  Intet. Så kan den bære sine soleksemer i verdighet.  (06.12.05)Kan Iliuka forklare hvorfor flere og flere fr diagnosen ADHD?

Hønefoss 1. oktober:  Spørsmål:  Jeg jobber jo i skolen, og ser at det er stadig flere barn som får diagnosen ADHD. Kan du si noe om det?

Iliuka:  Der er primært for at søke at se der er konsekvenser av føder der etes av de barn.  Hvorledes der tilføres raffinerede produkter, av tiden der er knapt storsolens tid. Således er der i behov av at begrense noget for hva der tilføres av sådant.  Hva der og er noget at se til; er at barn der fødes under nutiden, bærer en alt høyere intensitet og høyere frekvens enn hva der var før.  Således der korresponderer med tidens frekvenser der er på  sin Moder jord, i Fader himmel, og  i universum.  Hva der så bæres fram, der er innsikter for de barn at forstå sitt eget selvs høyere frekvenser.  Således bliver der alt bedre harmonier.  Der er en logikk i sådant, og hvorledes der er lettere at ei defineres lik ADHD, dog lik at defineres lik en midlertidig overgangs-hendelse for hvorledes der tilpasses for den menneskelige rase.

AIDS och Ebola, r det ngonting som har uppfunnits?

Säter den 1 september 2005 - Fråga:  Dom här nya sjukdomarna, AIDS och Ebola och allt vad de heter är det någonting som har uppfunnits?

Iliuka:        Så är där korrekt.

Frågare:   Av vem?

Iliuka:       Där är människan där söker så, lik där så är något där är inplanterat av vad där talas extra terrestials där söker att förändra av genetiske betydelser för människor. Där söker att tillföras vad där är en extra betydelse av DNA och där är således där skapas till konflikter när människan söker att utveckla vad där tillhör klonens faktorer, och vad där tillhör att söka lik där är för att skapa virus.

Frågare:    Dom här extraterrestials som du pratar om har det något att göra med Gamla Testamentets gudar och syndafallet och ..

Iliuka:         Så är där korrekt. Kono Ekatah.

r det s att alla sjukdomar egentligen r orsakade av rdsla?

Säter den 1 september 2005 - Fråga:  Jag skulle vilja fråga lite om sjukdomar. Är det så att alla sjukdomar egentligen är orsakade av rädsla?

Iliuka:           Ej är där så. Där är något där är av karmisk energi där tillhör lik slagg för människan när den föds. Och där och är genom människans medvetande kraft om att vad där är ej tillämpligt att äta och leva under. Dock människan ändå gör, så är där lik där skapar obalanser, något den väljer själv om den vill eller ej.

Vad r histaminer r som orsakar allergier?

Säter den 1 september 2005 - Fråga:  Kan du också utveckla lite om vad histaminer är som orsakar allergier?

Iliuka:           Vad där är så, där är spänninger lik där skapas någon konflikter genom tanke, ande och själ. Där är något där är av karmiske betydelser att söke sådana uttryck. Där är och genom människans tänkande att skapa en resistens emot vad där är gott för människan. Således är där lik den kan söka till att se allt är i början en tanke där föds. Kono Ekatah.

Fråga:          Så en allergi är lite grann lika som en fobi?

Iliuka:           är där korrekt. För om den nu söker tillbaks inom olika inkarnationer så kan där vara under denna inkarnation en allergi, en resistens där uppstår under tiden för att förlossa något där var av gammalt liv. Således är där ej någon tid utan att där finns en medvetande tillstånd för att förlossa till att förstå. Kono Ekatah.

Oxytocin, antistresshormon, vad r egentligen detta?

 Säter den 1 september 2005 - Fråga:  Haft lite funderingar det här med stress som jag varit ganska mycket utsatt för tidigare. Det pratas mycket nu om oxytocin, antistresshormon, jag har min känsla och insikt för vad det här egentligen är för någonting. Kan du utveckla vad oxytocin egentligen är?

Iliuka:           Vad där är så, där är något där produceres i människornas celler i lekamens celler lik där är för att söka att skapa harmonier. Dock där är under tiden människan söker att mottaga något rädsla under tider där var, i tiden människan var en jägare, den sökte och genom den stora djurets ande att emottage den samma rädslan. Där och var sådan oxygener där var sådana cellers funktioner dock där är i nutiden lik den skapar obalans och således är där obalans där ej kan repareras. Under tider så är där klokt att återställa sig själv till att den vilar under stunden lik den är fångad av nuets tillstånder. Så är där till god helande kraft för allt vad där är inom människans celler. Kono Ekatah. Där tillhör lik där är en hormonell energi där påverkas av vad där är en elektromagnetik impuls. Där är så något där kan förändras genom hur människan förändrar sitt tänkande, där är allt således där tillför energier den talar om. Kono Ekatah.

Hur stller Iliuka sig tll organdonationer?

Säter 31 augusti 2005 - Fråga:  Det jag undrar över är hur du ställer dig tll organdonationer? Jag har nämligen fått veta at jag har väldigt väldigt fina organ i magen och jag tycker ju att det vore väldigt bra att ta tillvara på dom ..

Iliuka:           Vi ser, vad den söker är något den skall tänka på. Där är klokt att den söker att se envar organ människan bär inom sig själv bär och människans resonans och frekvenser. Om där så transformeras till en annan människa där bär en annorlunda energi och frekvens där kan omskapa människans frekvenser lik där bliver allt mer till besvär än vad där är till nytta.
Således är där och lik den skall tänka vid, allt vad där skapar till något elände för människans organ är något och där binder till karmisk förlossningar och vad där är av energi den själv har undertryckt. Således är där klokt att den ser, kraften den lever ut av sitt liv skapar om kraften till spegelens bild till envar organ den bär inom sig själv. Om den är glad nu resten av sitt liv så vill där vara god energi inom gallen och levern och så om den söker genom glädjen att leva ut kraften av sig själv så vill där och skapa om kraften till nyttja för sina lungor. Om den lever sitt liv efter vad där är i din egen känsla och ej söker att undertrycka kraften så är och till gagn för ditt hjärtas frekvenser. Om den så söker nu att leva livet genom glädjan till att dansa, till att skapa rörelser inom sitt liv så är där allt bättre för allt vad där är av dina led och dina ben och din struktur där är av materia.
Således den där förnekar livet, förnekar och vad där är av vätskans strömningar, blodets strömningar inom sitt liv. Allt är till att se under en holistisk tanke, så leva ditt liv nu efter vad själen begär så är där och väl för dina organer. Dock där tillråds ej att transformeras. Kono Ekatah.
 

hits