Vill SW-3 berra oss mnniskor nu i detta ret?

SW-3

Säter den 10 maj 2006:
Hikanela:  Jag skulle vilja börja med att fråga om vill SW-3 beröra oss människor nu i denna storsol? 
Iliuka:   Så är där korrekt. 
Hikanela
:  Vilken påverkan vill det ha på Norden? 
Iliuka:  Lik där således är lik vi har talat förut. Allt är där under förändringar, lik den i den ena sol människan söker så vill den söka något nytt under nästa sol. Så allt är där under transformationer och således skall den ej veta för där skapas bekymmer, dock den skall vila i sin egen kraft för att den leds på sina vägar. Kono Ekatah

Vil vi f et pol-skifte snart?

(08.12.05)  Spørsmål:  Jeg har lest at det muligens blir en flytting av polene - på kloden vår, og at eventuelt da Norge vil ligge der som Spania ligger nå, er det noe i det? 

PolskifteSå er der korrekt.
Er det noe som vil skje.. Konu Ekatah.  ...veldig raskt?

Hvile dine tanker. 
Ja, men vi bør eventuelt da klatre opp på den høyeste fjelltoppen i Norge, da? 

Ei ser vi behovet.  Der er at søke at klatre i sin tro og tillit til sin Skaper, så er der alt lettere. 
Ja, men det høres jo litt skummelt ut.

Ei er det. 
Vi får det jo varmere, da.

Så vil der bli.   (08.12.05)

Om der skes til den sydligste pol, s er der noget der er skjult.

Hønefoss 1.oktober.  Spørsmål:  Den isen som smelter på Norpolen nå - vil det frembringe spor etter skjulte sivilisasjoner? 

sydpolen frimerkeIliuka:  Ei vil det.  For under hva der tales isen på polen, der finnes ei noget annet enn hav.  Om der søkes til den sydligste pol, så er der noget der er skjult.  Kono Ekatah.  

Men den smeltinga, vil den ha noen påvirkning på tiltingen?  Så kan der tales - korrekt.  Vil det tilte tilbake til det det var da … Så er der korrekt … da pyramidene ble bygget.  Og da vil kraften i energiene virke som den gjorde før? Så vil der blive. 

Lik der således er at betrakte lik Moder Jord er en evig generator der produserer sin egen kraft - hvori der og er av magneto prinsipper tilhørende - lik den så samspiller med Fader Sol, og hva den så og samspiller med moder Måne.  Således er der energier og polariteter, rotasjoners hastigheter, vekt og balanser der og er hastigheter - der bliver til at forstå hvorledes alt henger til sammen i heledelen av galaksen, lik der så og er for alle andre galakser.  Der er evige sykluser for at Moder Jords kraft skal oppstå - for ei kan Fader Sol lyse om der ei er sådanne forvandlinger av generasjoner gjennom tider og tider for Moder Jord.  Moder Jord byder og produserer kraft gjennom for hva den induserer av Moder Jords Magmas rotasjoner.  Der stråler energier lik ”beams” til Fader Sol.  Fader Sol induserer energier der kommer tilbake lik solvinder - og således kan der lyse sol på Soltinden.  Kono Ekatah.

Der er i tiden der kommer - Iliukas sluttale 1.oktober 2005

Der er i tiden der kommer:  så bliver der til at se opplevelser, der bliver oppdagelser og der bliver hendelser der vil forundres megen menneskebarn.  Dog søke at se er viktig for livet at favnes om hva der ER - ei så meget at bære bekymmer for ufødte soler lik vi har talt.  Og ei så meget at søke at dvele så meget for hendelser der var. 

For store hendelser er i horisonten at se.  Om der er vinder, om der er nedbør, om der er så, at intensiteter - så er der så at der påvirkes av alt hva der forhøyes i frekvenser på sin jord og til sin jord.  Og hvorledes der er i menneskebarnet - der er av frekvenser der forhøyes, er for at skape alt høyere bevisstheter hvori der så bliver tydelig behovet for fred og ønsker om fred.  Således der bliver, om den ser alt hva der er av intensiteter til negative energier, der vokser i alt høyere frekvenser for hva der er av positive, noget fredelige intensjoner.  Således vil den se hva der er alt bedre i helhetens tanker for Moder Jords tilstand.

Naturen søker at rene sitt selv, Moder Jord søker at rene sitt selv.  Menneskebarns hendelser av hva der tales ulike pester og sykdommer rener sitt selv, og således er alt i Galaksen selvhelbredende over tid.  Hva der bringer til at forstå:  om den plukker alt hva der er på sin jord til den minstre molekyl og celle, så er der intet der er noget forgiftet.  For intet er der tilføret og skapt av menneskebarnet foruten at der alt finns - lik der er en liten atom.  Der er Wankan Tanka der har skapt alt hva der er.  Dog der er menneskebarnet der har leket og skapt til sammensetninger der bliver opplevet lik forgiftninger.  Således er der Morder Jords respons til oppgaver at skape balanser på ny gjennom hendelser der er av naturens omfattende krevter, så vil den se hva der bliver alt lettere at forstå.  For alt tilhørerer den samme kilde og alt tilhørerer den samme krafts levendliggjørlese.  Moder Jord ønsker at levendliggjøres, menneskebarnet ønskes at levenliggjøres - eventuelt efter sin sjels ønsker.  Således er der og for alt hva der bringes til høyere livsenergier, bliver til frekvenser der skaper konflikter.  Derigjennom vil der vokse frem til alt større tydeligheter for hva er så veien, og hva er så meningen med livet.

Gledes for alt hva der opplyses av denne ild.  Vi bringer takksigelser til ilden.  Vi bringer takksigelser til løvet der er falt, for på ny at bæres frem i nye frukter i nye tider.  Vi takker for alt hva der er av pelsvesnets tolmod (hundehvalpen til vertskapet lå helt rolig i 2,5 time)  Vi takker for hva der er i menneskebarnets undringer.  Således skal den søke - at lede sitt selv frem i tillit til den sti den vandrer.  At sprede sitt lys er til god gavn.  Bær fred!  KONO EKATAH.


Dr vill skapas frndringar i allt vad dr r i styrelser under sitt rike och vad dr r i vrlden fr vrigt.

Hedemora den 5 september 2005 - Fråga:  Kan du berätta hur det går med Moder Jord och hennes växande. Vad som händer?

Iliuka:           Allt vad där vibrerar i allt högre vibrationer skapar något komplikationer för vad där är av maskiner och vad där är av computers. Där är high frekvenses där skapar sådan disturbances. Dock i tiden så är där och till gagn för själens vibrationer och för ett högre medvetande kraft där söks att spridas och ibland auktoriter.
Så är där lik där vill skapas förändringar i allt vad där är i styrelser under sitt rike och vad där är i världen för övrigt. Människan växer, andlig energi växer. Där är lik en eld där ej kan tämjas och så är där i behov av att vara. För eldens ljus skall stråla igenom allt vad där är på din Jord. I eftertid där föds så vill den se en ny himmel och en ny Jord. Så är där till glädje för allas själar och allas liv. Kono Ekatah.

r det s att det finns en kosmisk plan?

Säter den 1 september 2005 - Fråga:  Är det så att det finns en kosmisk plan?

Iliuka:           Så är där korrekt.

Fråga:          Vad betyder det?

Iliuka:           Vad där är så, där finns en skapande kraft där söker så att utveckla sig själv genom människan, och vad där söker på din Jord är något där söks och för andra galaxer, lik där så under långa tider där ej kan mätas inom storsolar. Vill så? kunde se hur där förenas emellan olika galaxer till en universell energi, så vill den se. Kosmos är under en plan. Kono Ekatah.

 Fråga:           Är det så att tiden går fortare nu?

Iliuka:           Ej är där så. Där upplevs så. Dock där är frekvenserna där förhöjs och således är där för allt vad där lever i din universum. Där är för att människan allt lättare skall kunne se vad där manifesteras vad där nu är osynligt för sine ögon, så bliver där att förstå.  Allt är där i högre vibrationer och således där upplevs lik tiden går allt snabbare. Dock ej är där korrekt. Där är Moder Jords puls där förökas. Kono Ekatah.

Mnga principer dr tillhr materians energi bliver att upphra

Säter den 1 september 2005 - Iliuka:

I tider där kommer så vill människan se där bliver ej många behov av att låna mynter. Där bliver lik där omskapas till värde. Kan där lånas tjänster? Kan där skapas investment av sitt eget ljus? Där är således den vill se allt bliver fångat i nuets tillstånder. Allt vad där mäts inom värde bliver genom nya ögon och nytt hjärta att se. Således är där lik konsekvenser av att många principer där tillhör materians energi bliver att upphöra. Dock där växer fram nya energier lik där är av betydelse för vad där var och i tider där fallt. Ej är där så för skogar, och ej är där så för människor att veta vad där är av värde. Där är Wakan Tankan där mäter i värde. Och tiden är den mest heliga värde den har på sin Jord och i universum. Vi talar ej för tiden där går och där kommer. Vi talar för tiden där Är. Nuet.

Ster 31 augusti 2005 - Iliukas tal

Iliuka - Där är således den skall se nu allt vad där omskapas av energier för Erant riker och för dom länder som tillhör Norden är något där är för att omskapa mörkret till ljuset. Där föds stora förändringar och där bliver lik människan förvånas. Under tiden vill den se hur gränser upplösas, hur människor söker till varann. Dock ej för att byta mynter, dock för att byta hjärtan och själens impulser. Den söker lik där är i grupper att erbjuda av sin kärleksljus för att mottage kraften av den samma källa.
Bär tålamod för livet, så är allt bättre under tiden den behöver sitt ljus. För den där bekymras för livet kan ej se ljuset. Den där söker att leva sin nästas liv kan ej bära sitt ljus i sannhet. Genom hur den renar sig själv inom sitt eget ljus i ödmjukhet så vill den se och hur den sprider sitt ljus genom sin dans genom sin glädje genom sitt varande tillstånd så är där till gagn för alla människor. Bär tålamod för livet. För vad där var vill ej finnas mer. Och vad där är, är av helig kraft. Vad där bliver är ej annat än visioner. Leva här och nu.

Ngot mer i anslutning till det hr med jordaxeln

Säter 7 mars 2005 Hikanela: Vill du säga något mer i anslutning till det här med jordaxeln?

Iliuka: Vi ser, allt vad där skapar till förändringar är lik där så upprepas något där har hänt förut. Där är av gammal tid, många av dina kontinenter låg under vattnet och många kontinenter där ligger under vatten är uppstigen nu. Således där skapas nya förändringar och så vill där blive lik där förflyttas av kontinenter, och allt vad där bliver så av elektromagnetik energi bliver och att blive störd.
Så är där under vad den tänker den magnetik pol där söker något av virre ikring och så bliver där instabil och sen bliver där till att korrigera sitt själv igen. Där är lik där induserar energier genom magmans vandringer inuti Moder Jord och så är där ? där tider där bliver att skapa nye förändringar genom att där ändrar riktningar. Kono Ekatah.


hits