VR TTS OPPRINNELSE / GENETISK ARV

DNAblueKommer vår genetiske arv fra stjernebildet Lyren, eller Pleiadene. 
For nogen av menneskebarna er der så, for nogen annen av sivilisasjonens gren er der således av Sirius der er tilstrømmet.  Således er der lik tre grener på din Jord der lever ut i menneskebarnets raser, om den vil.  Konu Ekatah. (15.02.06)

Hvordan er mennesket oppstått på Jorda?  
Der er tilføret lik frø, lik tilføret lik visitasjoner, lik der så er en eksperiment der er utføret av åndelige vesener der er langreisende av annen stjernenes systemer, og der er således lik de vender tilbake for at se hvorledes der er av resultater. Og så kan der gledes, for der er en god komposisjon. Konu Ekatah.

Kom disse individene fra Pleiadene? 
Nogle kommer av Pleiader, dog, ei blev der så lik der er nu at se til, - der var alt høyere vesener, således var der g alt annen energi der blev tilføret. Om der søkes av Akitares’ systemer, om der søkes til Andromedas systemer, om der søkes til Sirius’ systemer, så er der den samme ætt, om den vil, - dog, der er lik der er tilføret energier, skapt på en planet der nu ei eksisterer, - dog, der på din Jord oppleves i din galakse lik der er av noget lik stener der farer ikring. Konu Ekatah.

Er det restene av disse vesenene som er i rommet utenfor, i store romskip?
Så kan der tales.  De vil komme og visitere jorden en eller annen gang?
Vi ser, der gjør så hver sol den lever. Konu Ekatah. (21.02.06)

Er den stadige tilsynekomsten av ’extra terrestials’ og deres ’space ships’ og samtidig manifestasjonen av kornsirkler en bevisst plan for bevisstgjøring av mennesket,- om at vi ikke er alene i Universet? 
Så er der korrekt. Der tilføres alt flere, lik dimensjoner for at se at ei er der kun for at forstå at der finnes annen intelligenser, dog der g er for at forstå at der finnes ulike plan og nivåer.  Konu Ekatah. (15.02.06)
Hvis interessen samler seg rundt hos mange, så vil kanskje en kornsirkel åpenbare seg på det stedet etter hvert?
kan der tales. Like fullt skal den se, - der er lik transformasjoner av budskaper der er av annen dimensjoner, og der er av annen ’extra terrestials’. Om der søkes dertil, så er der lik den g vil se at der søkes til spesifikke koordinater, lik der er latitude og longitude på din Jord. Således kan der ei bereknes at der bliver ved din dør, der bliver der ikring, korrekt. Konu Ekatah. (21.02.06)

Er noen av de som kommer hit, som manifesterer seg av og til, våre genetiske forfedre? 
Så kan der tales, dog der er i billedets forstand. For der er så megen jordiske tider tilbake i tid at genet er nu forendret under påvirkninger av tre ulike dimensjoner og av tre ulike store gigantiske universelle hendelser, hvori der blev en nogen gamma- utstrålning der tilføredes noget forendringer på hva den selv taler DNA.  Så er der g i tider der tilføres nu, lik for hvorledes der forhøyes i frekvenser lik innom den blå spektrum, så tilføres der energier der påvirker DNA på ny.  Konu Ekatah. (15.02.06)
Out_of_box

MENNESKETS OPPRINNELSE

 (21.09.05)  Spørsmål:  Er menneskets opprinnelse et resultat av genetiske eksperimenter i fortiden foretatt av ’extra terrestials’?

Menneskets utviklingEi kan der tales totalt så, der er således ei nogen konsekvens av nogen eksperiment, der er noget lik der var vel planlagt.  Om der tenkes så, så er der ulike genetiske utartelser av ulike raser der lever lik menneskelignende vesener på ulike planetariske energier i ulike nivåer.  Hva der så er; megen menneskebarn tror der er noget utviklende energier mellem hva de tales apenes vesener og menneskebarnet, dog ei er det.  Der er unik energi der er i DNA for menneskebarnet, tilføret noget igjennem lang tids utviklinger av nogen fjerne galakser.  Hva der tilføredes så av energier er ei for at legemet skal vokse, der er for at legemet skal utvikles i fra at vandre på fire til at vandre på to.  Der er sjelen der skal utvikles, lik der g er tilføret alt høyere vibrasjoner.  Således, om den studerer noget der er kalendium for Maya-/Inka-indianere, så vil den se hvorledes der nu under dekadens ende transformeres alt høyere vibrasjoner der omskaper noget av DNA-profiler for menneskebarnet.  Således er den alt nærmere Atlantis’ eksistenser og Lemurias eksistenser nu enn hva den nogen tid var. 

Hva den så søker til, er til høyere vibrasjoner for at kommuniser med ’extra terrestials’ der vil åpenbares for menneskebarnet.  For hva der nu er usynlig bringes fram til synlige frekvenser for at se og at fornemmes.  Og hva der er av symptomer og sykdommer på sin Jord nu vil opphøre at eksistere.  Der nevnes cancer. Hva der så er, der er for at skapes nye frekvenser der ei kan leve i cancerens energier, således vil der opphøre.  Hva der bliver at se er noget nye symptomer der fødes, lik der er pester på sin Jord.  Dog der er for at menneskebarnet skal blive alt mere tilknyttet hva der er den kollektive kilde.  For hvori den oppløfter sin egen kraft til Selvets helbredelser, skaper g friheter for sine nester. 

Der vandrer noget lik der er gode vinder for alle nasjoners opprinnelser, for hvori der er grenser nu, vil der opphøre at være grenser.  Hvor den ene søker at skape kriger til sin nestes bror er noget der vil opphøre.  Således vil der blive noget underligt for menneskebarnet at utøve krigens makt i tiden der kommer, for freden skal seire!  Lik der så skaper nytt lys for heledelen av Moder Jord, der vokser i kommunikasjoner for Moder Jords kjerner, der er lik magma, til hva der tales de fjerneste galakser.  For der finnes meridianer på ditt legeme, der finnes meridianer der kommuniserer mellom ulike sjeler i grupper, der finnes meridianer der kommuniserer mellom ulike planeter, og der finnes meridianer der kommuniserer mellom ulike galakser.  Således vil en enhet vokse fram, i trigonal energi.  Der er alt hva menneskebarnet søker til, bliver at skape en innsikt om at alt er ett. Konu Ekatah.
(21.09.05)


SELVET - det er Gud!

(06.12.05)  Spørsmål:  Gud er Selvet, vår dypeste kjerne. For å bli opplyst må jeg skaffe et tomrom hvor jeg kan møte meg selv totalt.

SelvetKan der defineres tomrom?
Alt og intet. Intet kan bli til alt.

Er der alt den samme Kraft?

Ja.

Hva den så søker, der er til Altet innom sitt selv, således den bemøter intetheten. For hvorledes den så favner om tilstander der er av nuet, så vil den g kjenne kraften av Helig energi stiger. Kraften av at være favnet om av nuet, er således den vil forstå av intellektet, av hjertet og av sjels vibrasjoner hvorledes evigheten er. For evigheten er således helige punkter av nuets tilstander, og alt er nu. Således, i tider den kjenner kraften i sitt selv i en frihet, at morgensolens ukjente lys ei betyder noget for ditt høyre øye; at hva der var i fallende sols opplevelser ei betyder noget for ditt venstre øye, så er den sentreret i sitt eget hjerte, og således er den beredd til at mottage alt hva der flyter i strømninger av intergalaktiske opplevelser, der kommer inn over din Universum nu.

Konu Ekatah.
(06.12.05)


Mayafolkets kalender rknas i gudomlighetens symboler i 13. Kan Iliuka frklara detta rknande?

Säter den 1 september 2005 - Fråga:  Den grundläggande sanningen om Mayakalendern är att den skall beskriva perioderna för de pulser och vibrationer som utgår från världsträdet. Mayafolkets kalender räknas i gudomlighetens symboler i 13. Kan Iliuka förklara detta räknande?

Iliuka:           Vi ser, allt vad där så är, om den kunde se alla sfärer i en tid så ville den kunna räkna 13 sfärer. Om den söker så att se något är där till översfärer och något är där till undersfärer. Där är för att där är lättare att skilja vad där är av helig kraft, och vad där är av själens medvetande lag om den säger så. Där är olika frekvenser där således är i behov av att vara separerat innan där förenas i ett nu. Så ledes är där i allt vad där skapas om på din Jord, där är den sjunde energi och där är den sjätte energi där är således i allt 13 sfärer. Kono Ekatah.

Boken Den 12 planeten, stmmer det som str dr?

Säter den 1 september 2005 - Hikanela:  Den här boken Den 12 planeten, stämmer det som står där?

Iliuka:           Ej är där så. Vi ser där är i allt tre tryckfel. (Skratt) Där existerade en tolfte planet och där existerade en trettonde planet.

Hikanela         Den här planeten Ni…

Iliuka:           Ej är där korrekt. Där är varje 26000 storsolar emellan en cykel. Där kommer således till nya dimensioner lik där är av osynlig materie till människans Moder Jord. Således är där transformationer där är lik där så skapar påverkan på din Moder Jord av vad där är polare energier. Där är allt börjat nu. Människan ser och skådar ut i universum och kan ej se något, dock i ett nu under tiden så vill ögat fånga vad den kan se. Kono Ekatah.

En osynlig galax er upptckt - det pratas om mrk materia

Säter den 3 mars 2005, Hikanela: I samband med att dom har upptäckt en osynlig galax så har dom pratat om mörk materia. Kan du berätta…

Iliuka: Där finns allt större, och där finns i allt större mängder av universum lik där kan fördelas i 30 lik till 70%. 70% är mörk materia. Vad den så söker där är materian där döljer nya universums existenser och tillstånder. För om där ej var ljus så kunne ej heller mörkret finns. Om där ej finns mörkret så kan där ej heller förvara ljuset, för där är mörkret där döljer ljusets källa och där är således ljuset bär kraften fram. Så vill den och se i tiden där kommer, lik där skapas nye visdomer, lik där skapas nye hypoteser för vad där är i de svarta hål.
Och så vill den och se vad där skapar nye visdomar av den sattelit där söker att passera, där benämnes lik Voyager, och så är där lik där samlas visdomer om nye existenser i universum och den vill se att där myllrar av liv. Och vad den söker så, så är där allt livet där är i ljuset och om den söker i tiden därefter så vill den se vad livet är döljt i mörkret.
För där finns i behov lik där är skrivet i dom Heliga Skrifter att allt vad där är mörkt skall blive uppljust. Kono Ekatah


hits