Finns det ngon relevans i Wingmakers?

Chamber24

Säter den 10 maj 2006: 

Fåga:
 
Jag undrar finns det någon relevans i Wingmakers?

Iliuka:   Så är där korrekt.

Fåga:
 
Finns det kopplingar till kromosoner?

Iliuka:  Så är där korrekt. Människan vill där tillförs visdomar där och vill ses där finns under dolda skrifter där är av tiden under Israels ? under? Qumran. Således är där gammalt av essérnas tider, och så vill där och se i tider där kommer där är anknuten för vad där är av extraterrestials. Om den söker för Wingmakers så vill den se där är mycket visdomar, och så är där och lik för att den själv ska se och känna vad där är rätt för ditt hjärta att läsa. Kono Ekatah.

Les mer om Wingmakers på Manitos blogg her..

Se introvideo om Wingmakers her..


Det var utenomjordiske kjemper som hjalp til med byggingen av pyramidene

Manito: I den Saudiarabiske ørkenen som kalles Empty Quarter (Rab Ul' Khaalee), så skal det være funnet et menneskelignende skjelett av noe som på bildet ser ut som en kjempe; bare hodeskallen er jo 1,5, meter – og lengden må da være noe slikt som 9-10 m. Er dette tilfelle? Korrekt. Hva slags vesen har dette vært?

Der var således en menneskevesen. Der ble tilføret lik der var noget av de ytre rum; hvorledes der ble visitasjoner i megen tider tilbake; under tider der bebyggedes nogen pyramider, og således var der lik der er skrevet i helige skrifter, hvorledes de store kjemper noget kom til sin Moder jord i visitasjoner. Så dette var ikke de såkalte Anonaki? Ei er det. Ei er det. Men bildet jeg fant på internett, det er ekte? Så er det.  

Hvordan vil vi takle mte med utenomjordiske?

(08.12.05)  Spørsmål:  Hvordan vil mennesket takle eventuell tilsynekomst av ’extra terrestials’? 

RosswellVi ser der vil skape forvirrelser, dog der g i stunder vil ses lik der er til en frelser.  Således er der g til noget av intensjoner for de mørke krefter der fins innom ’extra terrestials’ der er utenfor Det Store Lysets Plan.  Således vil der være inngripelser. For hvorledes vi har talt før; der er ei på din Jord der er til kriger, der er i våre åndehærer der kriges nu.  Konu Ekatah.    (08.12.05)

Du snakket om at det var krig i deres himler, kan du si litt mer...

Så er der vel.  Lik der så er til meget eldede tider, gjennem megen tusener dekader, så er der til motstands energier der søker at oppbygges på din Jord.  Dog lik der så er skrevet i dine Helige Skrifter, der var den Jesu Kristi energi der har båret byrder for menneskebarn.  Dog den Jesu Kristi energi er i høyere vibrasjoner, ei på din Jord.  Der er besmittelser av kraften der er på din Jord.  Menneskebarn der søker så at forbinde sin sjel til den Jesu Kristi lys, så kjennes der forbindelser lik der er i sitt selv.  Dog ei er der av materiske energier.  Således vil den g se, at hva der så er til at opprydde og at skape noget balanser av rettvisheter i våre himler, er lik konsekvenser, lik der kan tales i din himmel, lik oppofrelser, lik byrder der bæres av englenes hærskarer for menneskebarnets lidelser.  Konu Ekatah.  (08.12.05)


KORNSIRKLER ? hvem lager disse?

 (08.12.05)  Spørsmål:  Hvorfor blir batteriene tomme når du er i kornsirkler?

Kornsirkel1Der er energier der kan tilsynes at se lik der avlader, dog der er noget i motpoler til hvorledes der er av Moder Jords energier. Der kan tenkes lik der er av monopol energi, således om der kunne måles, så ville der forundres meget menneskebarn.  Dog ei finnes der instrumenter der kan måle nu, for der er instrumenter der er beroende på nord- og sydpoler.  Dog hva den søker til er nogen integrert pol der tilhører hver celles kjerne.  Sålede er der nogen antigravitasjonsenergi der kan ei måles i nutiden, dog i fremtiden kan der gjøres så. 

Kornsirkel2Der ligger alt meget mere visdommer i sådanne sirkler enn hva menneskebarnets øyner kan se.  Der er noget av helbredelsens kraft, noget for at skape balanseringer av alle celler der er i ubalanser.  Dog innen der skapes i balanser, så må meget slagg avlades, og således bliver der lik timeverket stanser, lik batterier avlades, og så er der lik der skaper ’disturbances’ for noget radiokommunikasjonsutstyr.  Konu Ekatah.
   

Har Jesus noe med disse sirklene å gjøre?

Ei er der så, ei er der så. 

Så da er det noen utenomjordiske som, ..

Så er det.  (08.12.05)

Finnes det intelligent liv p andre planeter?

(08.12.05)  Spørsmål:  Har det vært intelligent liv på noen av våre naboplaneter, for eksempel Mars? 

MarsSå er der korrekt, så er der korrekt. 

Var de i såfall våre forfedre? 

Om der kan tenkes så, så er der nogle former for intellektuell og intelligent liv på Mars nu.  Der er under marken, lik der er noget i tuneller, hva der så er søkt at inkubere sitt selv.  Hva der så bliver, der bliver til under tider der i menneskebarnets bevisstheter tilføres nye klimater, så vil der omdannes til oksygener, lik der alt nu er, og således vil der i polariteter skapes nye energier, lik der bliver fødet en egen sfære, atmosfære, om den vil.  Og så vil menneskebarnet g se under tider der langfarer til hva der i sin himmel tales Venus, så vil den se at bakom gassen, der finnes g materier der så er til nogen sfære at betraktes.  Der er av levende organismer.  Konu Ekatah. 

Mennesket vil altså etter hvert oppdage det livet? 

Dogon-HogonSå er der korrekt.  Konu Ekatah.  (08.12.05)

Der er lik der vandrer sekstusenertrehundrederogåtti storsoler (6380 år) imellem hver tid der er i sirkulasjoner der er i eliptiske baner for en planet der omtales lik Ios. Og således vil den se hva der tilkommer nu under tiden der fødes på nye forbindelser til sådanne ’extra terrestials’.  Der bliver lik der var under tider for Hopi Indians’ visitasjoner av himmelske guder, om den vil, dog der er likefullt menneskeskapelser, der er noget av Fuglefolket, lik der opplevedes av Dogon-folket (bildet) i de Syd-Afrikanske riker.  Og således bliver der på ny lik der var for den Maya- og Inka- og Aztekerkultur.  (08.12.05)

 

Wingmakers - en utrolig oppdagelse i vr tid - og der finnes mer!

Fra Wingmakers.comHønefoss 01.10.05  Manito:  (Iliukas svar i fet skrift)  Du har fortalt meg at på Jesu tid når jeg var ”Immanuel”, så var det: ”en stor og betydelig vandring den (jeg) søkede under den tid; kraften av Sumeria” og videre: ”der vokse fram til nye søkende for hva den således ledes til nye bok; hvor i der omtaltes alt dypere innsikter om sådant” - Var det ”boken” om Wingmakers?  Der er.. 

Der er - jeg syns det er veldig spennende.  Det jeg lurer på da er om det som står skrevet på www.wingmakers.com - er det korrekt?  Ei er der ALT Der er to ulikheter der skaper sådant bok og hva der er i computer beheftet.  Hmm…  Således skal den søke at sortere noget lik der tilpasses hva den selv søker at komponere gjennom sine computer.  Hmm… Kono Ekatah 


Så han som kaller seg ”James” og som selv sier han er et multi-dimmensjonalt vesen - ei er der korrekt

Men det er sant at den hemmelige Amerikanske organisasjonen The National Security Agency (NSA) med hensikt holder hemmelig opplysningene om disse funnene?  Så… er der korrekt


Det er sant det avhopperen forteller til journalisten?  Så er der korrekt.  Og Summeria kommer inn i bildet fordi de reduserte (nedskalerte) symbolene på veggmaleriene gjorde at de fant ut av hvordan de kunne desiffrere (tolke) kodene.? Så er der korrekt. 

Det fremgår også at det er at det er 7 steder på jorden hvor det er gjemt lignende tidskapsler.  Korrekt.  Og én er i Norden? Korrekt.  Hmm..  Har vi vært i nærheten?  Ei er det - dog der bliver.   Lik der hviler passasjer for at åpenbares i tider der frekvensene induserer sådant - så er der korrekt.  Da gleder jeg meg til det!  Gjør vel så.

Les mer om Wingmakers på Manitos blogg her..

hits