Om der skes til den sydligste pol, s er der noget der er skjult.

Hønefoss 1.oktober.  Spørsmål:  Den isen som smelter på Norpolen nå - vil det frembringe spor etter skjulte sivilisasjoner? 

sydpolen frimerkeIliuka:  Ei vil det.  For under hva der tales isen på polen, der finnes ei noget annet enn hav.  Om der søkes til den sydligste pol, så er der noget der er skjult.  Kono Ekatah.  

Men den smeltinga, vil den ha noen påvirkning på tiltingen?  Så kan der tales - korrekt.  Vil det tilte tilbake til det det var da … Så er der korrekt … da pyramidene ble bygget.  Og da vil kraften i energiene virke som den gjorde før? Så vil der blive. 

Lik der således er at betrakte lik Moder Jord er en evig generator der produserer sin egen kraft - hvori der og er av magneto prinsipper tilhørende - lik den så samspiller med Fader Sol, og hva den så og samspiller med moder Måne.  Således er der energier og polariteter, rotasjoners hastigheter, vekt og balanser der og er hastigheter - der bliver til at forstå hvorledes alt henger til sammen i heledelen av galaksen, lik der så og er for alle andre galakser.  Der er evige sykluser for at Moder Jords kraft skal oppstå - for ei kan Fader Sol lyse om der ei er sådanne forvandlinger av generasjoner gjennom tider og tider for Moder Jord.  Moder Jord byder og produserer kraft gjennom for hva den induserer av Moder Jords Magmas rotasjoner.  Der stråler energier lik ”beams” til Fader Sol.  Fader Sol induserer energier der kommer tilbake lik solvinder - og således kan der lyse sol på Soltinden.  Kono Ekatah.

Om Dogon-folket i Mali - folket der er av stjernen Sirius

Hønefoss 1. oktober.  Manito: Du fortalte sist, at min afrikanske trefigur var av Dogon-folket. Folket der er av stjernen Sirius. Det sies også at de forflyttet seg fra Egypt til Mali. Hvorfor gjorde de det i sin tid?

Dogon-HogonIliuka:  Gjennem for hvorledes der var; at søke at bevare sine visdommer. Der var lik der var  en utflukt, for at bevare alt hva der er i behov. Noget for eftertiden, skulle der så forvares.

Forestiller min figur en såkalt sjefsprest, en  "Hogon"?  Så kan der tales, korrekt. 

Jeg skjønner det var meningen at den skulle bli med meg hjem fra mitt opphold i Gambia, men hvorfor skulle den det?  Der er for at sprede kraften der er i symboler. Lik for at og søke for ditt eget selv at se; hva den så henter av de fjerne riker i syd, gjør det lettere at transformere lik lysets kraft tilbake på den samme linje. Den har opprettet et spor, om der kan tales så. 

Ja. Har jeg da hatt en forbindelse med Dogon-folket i et tidligere liv?  Ei er der så.  Der er konsekvensene av Dogon-folkets visdommer der er inn i ditt liv.  Sirius?  Korrekt.

(Les mer om Dogon-folket her på crystalinks ...)

Om Shangri la under Tibets tinder

Hønefoss 1. oktober.  Spørsmål:  Jeg har lest om Shangri la; under fjelltoppene i Tibet, som er et tropisk paradis. Kan du si noe om dette?

Iliuka:  Vi ser; noget for hva der og taledes i de helige skrifter lik Paradise, er og således 3 ulike steder på din jord.  Hvor  der kan så søkes at vandres  gjennem nogen tidsportal, for så at blive til at oppleve sådant.  Om der så betraktes av den utside, så er der at betrakte lik der er gråe stener, og isete fjell. Om der så kunne søkes at vandre gjennem portalen, så vil der åpenbares sådane Shangri lai – under 3 ulike himler. 

Og det bringer meg til mitt neste spørsmål: Har vi det samme i Norge; i Jotunheimen?

Iliuka:  Så er der korrekt.
Er det det som også har vært snakket om som Dovregubbens hall?  Ei er der så.  Der er noget for hva der tales noget annet.  Vi ser hva den så søker til.  Så må der og søkes til Jotunheimens noget mitte;  av hva den søker der for hvorledes den av Valdres søker i mot nord.  Så er der noget vesterut,  under de høyeste tinder.  Så vil den se.  Der finnes åpenbarelser av tider og stunder. Ved Spiterstulen; innover der som vi ikke gikk?  Der var et godt spor.
 


Kan Iliuka forklare hvorfor flere og flere fr diagnosen ADHD?

Hønefoss 1. oktober:  Spørsmål:  Jeg jobber jo i skolen, og ser at det er stadig flere barn som får diagnosen ADHD. Kan du si noe om det?

Iliuka:  Der er primært for at søke at se der er konsekvenser av føder der etes av de barn.  Hvorledes der tilføres raffinerede produkter, av tiden der er knapt storsolens tid. Således er der i behov av at begrense noget for hva der tilføres av sådant.  Hva der og er noget at se til; er at barn der fødes under nutiden, bærer en alt høyere intensitet og høyere frekvens enn hva der var før.  Således der korresponderer med tidens frekvenser der er på  sin Moder jord, i Fader himmel, og  i universum.  Hva der så bæres fram, der er innsikter for de barn at forstå sitt eget selvs høyere frekvenser.  Således bliver der alt bedre harmonier.  Der er en logikk i sådant, og hvorledes der er lettere at ei defineres lik ADHD, dog lik at defineres lik en midlertidig overgangs-hendelse for hvorledes der tilpasses for den menneskelige rase.

Hvordan ble Stonehenge bygget?

Hønefoss 1. oktober 2005: Spørsmål:  Jeg så et program om Stonehenge her om dagen; hvordan bygde de det?
Iliuka (svar i fet skrift)  Vi ser hva der så anvendedes til noget av elektromagnetiske prisipper. Hvorledes der skapedes lydens bølger, til at oppløfte stener – og hvorledes der søkedes at forme stener lik der var. Lik den nu kan betrakte Stonehenge; ei er der lik der var under tusener storsoler tilbake. Der er noget tæret av vinder og vær, nu. Var det den funksjonen det hadde; at de skulle bringe tilbake månefasene……kan der tales. Der er lik om den studerer noget for hva der tales Maya-kalendium, så vil den se hvorledes alt tilhører lik der er helige punkter på Moder jord hvor der genereres energier.  Der var alt bedre til gavn, og i effekter under tider der var.  For der er bygget Stonehenge og pyramider, innen at Moder jord har vent sine polens aksler.  Således er der ei til funksjoner nu,  annet enn hva der er til at binde lay-lines imellem ulike steder – helige steder – og kontinenter.   Hva der så bliver i tiden der kommer, så bliver der nye energier der induseres. Der er en generator. Hvor er det de nye energilinjene kommer til å være?  Vi ser om den betrakter av Spaniens riker nu, så bliver ditt rike hvor der er nu.   Hva mente du med det?   Så kan den undres!

Wingmakers - en utrolig oppdagelse i vr tid - og der finnes mer!

Fra Wingmakers.comHønefoss 01.10.05  Manito:  (Iliukas svar i fet skrift)  Du har fortalt meg at på Jesu tid når jeg var ”Immanuel”, så var det: ”en stor og betydelig vandring den (jeg) søkede under den tid; kraften av Sumeria” og videre: ”der vokse fram til nye søkende for hva den således ledes til nye bok; hvor i der omtaltes alt dypere innsikter om sådant” - Var det ”boken” om Wingmakers?  Der er.. 

Der er - jeg syns det er veldig spennende.  Det jeg lurer på da er om det som står skrevet på www.wingmakers.com - er det korrekt?  Ei er der ALT Der er to ulikheter der skaper sådant bok og hva der er i computer beheftet.  Hmm…  Således skal den søke at sortere noget lik der tilpasses hva den selv søker at komponere gjennom sine computer.  Hmm… Kono Ekatah 


Så han som kaller seg ”James” og som selv sier han er et multi-dimmensjonalt vesen - ei er der korrekt

Men det er sant at den hemmelige Amerikanske organisasjonen The National Security Agency (NSA) med hensikt holder hemmelig opplysningene om disse funnene?  Så… er der korrekt


Det er sant det avhopperen forteller til journalisten?  Så er der korrekt.  Og Summeria kommer inn i bildet fordi de reduserte (nedskalerte) symbolene på veggmaleriene gjorde at de fant ut av hvordan de kunne desiffrere (tolke) kodene.? Så er der korrekt. 

Det fremgår også at det er at det er 7 steder på jorden hvor det er gjemt lignende tidskapsler.  Korrekt.  Og én er i Norden? Korrekt.  Hmm..  Har vi vært i nærheten?  Ei er det - dog der bliver.   Lik der hviler passasjer for at åpenbares i tider der frekvensene induserer sådant - så er der korrekt.  Da gleder jeg meg til det!  Gjør vel så.

Les mer om Wingmakers på Manitos blogg her..

Der er i tiden der kommer - Iliukas sluttale 1.oktober 2005

Der er i tiden der kommer:  så bliver der til at se opplevelser, der bliver oppdagelser og der bliver hendelser der vil forundres megen menneskebarn.  Dog søke at se er viktig for livet at favnes om hva der ER - ei så meget at bære bekymmer for ufødte soler lik vi har talt.  Og ei så meget at søke at dvele så meget for hendelser der var. 

For store hendelser er i horisonten at se.  Om der er vinder, om der er nedbør, om der er så, at intensiteter - så er der så at der påvirkes av alt hva der forhøyes i frekvenser på sin jord og til sin jord.  Og hvorledes der er i menneskebarnet - der er av frekvenser der forhøyes, er for at skape alt høyere bevisstheter hvori der så bliver tydelig behovet for fred og ønsker om fred.  Således der bliver, om den ser alt hva der er av intensiteter til negative energier, der vokser i alt høyere frekvenser for hva der er av positive, noget fredelige intensjoner.  Således vil den se hva der er alt bedre i helhetens tanker for Moder Jords tilstand.

Naturen søker at rene sitt selv, Moder Jord søker at rene sitt selv.  Menneskebarns hendelser av hva der tales ulike pester og sykdommer rener sitt selv, og således er alt i Galaksen selvhelbredende over tid.  Hva der bringer til at forstå:  om den plukker alt hva der er på sin jord til den minstre molekyl og celle, så er der intet der er noget forgiftet.  For intet er der tilføret og skapt av menneskebarnet foruten at der alt finns - lik der er en liten atom.  Der er Wankan Tanka der har skapt alt hva der er.  Dog der er menneskebarnet der har leket og skapt til sammensetninger der bliver opplevet lik forgiftninger.  Således er der Morder Jords respons til oppgaver at skape balanser på ny gjennom hendelser der er av naturens omfattende krevter, så vil den se hva der bliver alt lettere at forstå.  For alt tilhørerer den samme kilde og alt tilhørerer den samme krafts levendliggjørlese.  Moder Jord ønsker at levendliggjøres, menneskebarnet ønskes at levenliggjøres - eventuelt efter sin sjels ønsker.  Således er der og for alt hva der bringes til høyere livsenergier, bliver til frekvenser der skaper konflikter.  Derigjennom vil der vokse frem til alt større tydeligheter for hva er så veien, og hva er så meningen med livet.

Gledes for alt hva der opplyses av denne ild.  Vi bringer takksigelser til ilden.  Vi bringer takksigelser til løvet der er falt, for på ny at bæres frem i nye frukter i nye tider.  Vi takker for alt hva der er av pelsvesnets tolmod (hundehvalpen til vertskapet lå helt rolig i 2,5 time)  Vi takker for hva der er i menneskebarnets undringer.  Således skal den søke - at lede sitt selv frem i tillit til den sti den vandrer.  At sprede sitt lys er til god gavn.  Bær fred!  KONO EKATAH.


Dr vill skapas frndringar i allt vad dr r i styrelser under sitt rike och vad dr r i vrlden fr vrigt.

Hedemora den 5 september 2005 - Fråga:  Kan du berätta hur det går med Moder Jord och hennes växande. Vad som händer?

Iliuka:           Allt vad där vibrerar i allt högre vibrationer skapar något komplikationer för vad där är av maskiner och vad där är av computers. Där är high frekvenses där skapar sådan disturbances. Dock i tiden så är där och till gagn för själens vibrationer och för ett högre medvetande kraft där söks att spridas och ibland auktoriter.
Så är där lik där vill skapas förändringar i allt vad där är i styrelser under sitt rike och vad där är i världen för övrigt. Människan växer, andlig energi växer. Där är lik en eld där ej kan tämjas och så är där i behov av att vara. För eldens ljus skall stråla igenom allt vad där är på din Jord. I eftertid där föds så vill den se en ny himmel och en ny Jord. Så är där till glädje för allas själar och allas liv. Kono Ekatah.

Hur mnniskans medvetande kraft pverkar hndelser dr fds.

Säter den 1 september 2005 - Fråga:  Kommer vi att betrakta historien som vi ser i slumpmässiga händelser eller är det räknat på något annat sätt?

Iliuka:           Där är således människan vill se i tid där kommer hur människans medvetande kraft påverkar händelser där föds. Den föder sig själv genom sin egen tankes födelse. Således är den av Gud  och således vi talade till människan den är en aspekt av sin nästa, lik sin nästa är en aspekt av sig själv lik den är en aspekt av sin Skapare. Kono Ekatah.


Mayafolkets kalender rknas i gudomlighetens symboler i 13. Kan Iliuka frklara detta rknande?

Säter den 1 september 2005 - Fråga:  Den grundläggande sanningen om Mayakalendern är att den skall beskriva perioderna för de pulser och vibrationer som utgår från världsträdet. Mayafolkets kalender räknas i gudomlighetens symboler i 13. Kan Iliuka förklara detta räknande?

Iliuka:           Vi ser, allt vad där så är, om den kunde se alla sfärer i en tid så ville den kunna räkna 13 sfärer. Om den söker så att se något är där till översfärer och något är där till undersfärer. Där är för att där är lättare att skilja vad där är av helig kraft, och vad där är av själens medvetande lag om den säger så. Där är olika frekvenser där således är i behov av att vara separerat innan där förenas i ett nu. Så ledes är där i allt vad där skapas om på din Jord, där är den sjunde energi och där är den sjätte energi där är således i allt 13 sfärer. Kono Ekatah.

Vad r speciellt med 28 oktober 2011 i Mayakalendern?

Säter den 1 september 2005 - Fråga:  I Mayakalendern så står det ett datum som är speciellt 28 oktober 2011.

Iliuka:           Så är där korrekt.    Vad kommer att hända då?    Lik där så skapas till omväxlingar av energier på sin Jord. Lik där så är för kristallernas glas att brista lik där så är nya Moder Jord föds. Kono Ekatah.

r det s att det finns en kosmisk plan?

Säter den 1 september 2005 - Fråga:  Är det så att det finns en kosmisk plan?

Iliuka:           Så är där korrekt.

Fråga:          Vad betyder det?

Iliuka:           Vad där är så, där finns en skapande kraft där söker så att utveckla sig själv genom människan, och vad där söker på din Jord är något där söks och för andra galaxer, lik där så under långa tider där ej kan mätas inom storsolar. Vill så? kunde se hur där förenas emellan olika galaxer till en universell energi, så vill den se. Kosmos är under en plan. Kono Ekatah.

 Fråga:           Är det så att tiden går fortare nu?

Iliuka:           Ej är där så. Där upplevs så. Dock där är frekvenserna där förhöjs och således är där för allt vad där lever i din universum. Där är för att människan allt lättare skall kunne se vad där manifesteras vad där nu är osynligt för sine ögon, så bliver där att förstå.  Allt är där i högre vibrationer och således där upplevs lik tiden går allt snabbare. Dock ej är där korrekt. Där är Moder Jords puls där förökas. Kono Ekatah.

AIDS och Ebola, r det ngonting som har uppfunnits?

Säter den 1 september 2005 - Fråga:  Dom här nya sjukdomarna, AIDS och Ebola och allt vad de heter är det någonting som har uppfunnits?

Iliuka:        Så är där korrekt.

Frågare:   Av vem?

Iliuka:       Där är människan där söker så, lik där så är något där är inplanterat av vad där talas extra terrestials där söker att förändra av genetiske betydelser för människor. Där söker att tillföras vad där är en extra betydelse av DNA och där är således där skapas till konflikter när människan söker att utveckla vad där tillhör klonens faktorer, och vad där tillhör att söka lik där är för att skapa virus.

Frågare:    Dom här extraterrestials som du pratar om har det något att göra med Gamla Testamentets gudar och syndafallet och ..

Iliuka:         Så är där korrekt. Kono Ekatah.

r det s att alla sjukdomar egentligen r orsakade av rdsla?

Säter den 1 september 2005 - Fråga:  Jag skulle vilja fråga lite om sjukdomar. Är det så att alla sjukdomar egentligen är orsakade av rädsla?

Iliuka:           Ej är där så. Där är något där är av karmisk energi där tillhör lik slagg för människan när den föds. Och där och är genom människans medvetande kraft om att vad där är ej tillämpligt att äta och leva under. Dock människan ändå gör, så är där lik där skapar obalanser, något den väljer själv om den vill eller ej.

Vad r histaminer r som orsakar allergier?

Säter den 1 september 2005 - Fråga:  Kan du också utveckla lite om vad histaminer är som orsakar allergier?

Iliuka:           Vad där är så, där är spänninger lik där skapas någon konflikter genom tanke, ande och själ. Där är något där är av karmiske betydelser att söke sådana uttryck. Där är och genom människans tänkande att skapa en resistens emot vad där är gott för människan. Således är där lik den kan söka till att se allt är i början en tanke där föds. Kono Ekatah.

Fråga:          Så en allergi är lite grann lika som en fobi?

Iliuka:           är där korrekt. För om den nu söker tillbaks inom olika inkarnationer så kan där vara under denna inkarnation en allergi, en resistens där uppstår under tiden för att förlossa något där var av gammalt liv. Således är där ej någon tid utan att där finns en medvetande tillstånd för att förlossa till att förstå. Kono Ekatah.

Oxytocin, antistresshormon, vad r egentligen detta?

 Säter den 1 september 2005 - Fråga:  Haft lite funderingar det här med stress som jag varit ganska mycket utsatt för tidigare. Det pratas mycket nu om oxytocin, antistresshormon, jag har min känsla och insikt för vad det här egentligen är för någonting. Kan du utveckla vad oxytocin egentligen är?

Iliuka:           Vad där är så, där är något där produceres i människornas celler i lekamens celler lik där är för att söka att skapa harmonier. Dock där är under tiden människan söker att mottaga något rädsla under tider där var, i tiden människan var en jägare, den sökte och genom den stora djurets ande att emottage den samma rädslan. Där och var sådan oxygener där var sådana cellers funktioner dock där är i nutiden lik den skapar obalans och således är där obalans där ej kan repareras. Under tider så är där klokt att återställa sig själv till att den vilar under stunden lik den är fångad av nuets tillstånder. Så är där till god helande kraft för allt vad där är inom människans celler. Kono Ekatah. Där tillhör lik där är en hormonell energi där påverkas av vad där är en elektromagnetik impuls. Där är så något där kan förändras genom hur människan förändrar sitt tänkande, där är allt således där tillför energier den talar om. Kono Ekatah.

Mnga principer dr tillhr materians energi bliver att upphra

Säter den 1 september 2005 - Iliuka:

I tider där kommer så vill människan se där bliver ej många behov av att låna mynter. Där bliver lik där omskapas till värde. Kan där lånas tjänster? Kan där skapas investment av sitt eget ljus? Där är således den vill se allt bliver fångat i nuets tillstånder. Allt vad där mäts inom värde bliver genom nya ögon och nytt hjärta att se. Således är där lik konsekvenser av att många principer där tillhör materians energi bliver att upphöra. Dock där växer fram nya energier lik där är av betydelse för vad där var och i tider där fallt. Ej är där så för skogar, och ej är där så för människor att veta vad där är av värde. Där är Wakan Tankan där mäter i värde. Och tiden är den mest heliga värde den har på sin Jord och i universum. Vi talar ej för tiden där går och där kommer. Vi talar för tiden där Är. Nuet.

Boken Den 12 planeten, stmmer det som str dr?

Säter den 1 september 2005 - Hikanela:  Den här boken Den 12 planeten, stämmer det som står där?

Iliuka:           Ej är där så. Vi ser där är i allt tre tryckfel. (Skratt) Där existerade en tolfte planet och där existerade en trettonde planet.

Hikanela         Den här planeten Ni…

Iliuka:           Ej är där korrekt. Där är varje 26000 storsolar emellan en cykel. Där kommer således till nya dimensioner lik där är av osynlig materie till människans Moder Jord. Således är där transformationer där är lik där så skapar påverkan på din Moder Jord av vad där är polare energier. Där är allt börjat nu. Människan ser och skådar ut i universum och kan ej se något, dock i ett nu under tiden så vill ögat fånga vad den kan se. Kono Ekatah.

Nr det ekonomiska systemet som vi har nu kolapsar - va d?

Säter den 1 september 2005 - Hikanela:  Det ekonomiska systemet som vi har nu, när det har kollapsat hur kommer det att se ut då? Hur kommer det att se ut i framtiden?

Iliuka:           Där växer fram i allt tre systemer. Vart den ena system slår ihjäl en annan system. Där är systemer människan söker i nån panik att skapa. Således vill den se till erkännande att där kan ej vara mynter på sin Jord. Där måste vägas och mätas efter vad där är inom tjänster för varann.
Således är där totalt annorlunda värde där söks till, efter hur människans energi är, hur ålder är, hur kapaciteten är på människans kraft. Kono Ekatah.

Mayakalendern, stmmer den?

Säter den 1 september 2005 - Hikanela: Jag skulle vilja börja fråga den här boken Mayakalendern, stämmer den?

Iliuka:           Så är där väl, så är där väl. Lik där under ytan söks en allt djupare visdom så vill den se där föda allt fler böcker nu. Där är allt djupare visdom där bliver människan leds tillbaks inom tiden. Således är där för att söka sin rot och således är där för att se den himmel där nedstiger för sin egen Jord. Kono Ekatah.

Hur stller Iliuka sig tll organdonationer?

Säter 31 augusti 2005 - Fråga:  Det jag undrar över är hur du ställer dig tll organdonationer? Jag har nämligen fått veta at jag har väldigt väldigt fina organ i magen och jag tycker ju att det vore väldigt bra att ta tillvara på dom ..

Iliuka:           Vi ser, vad den söker är något den skall tänka på. Där är klokt att den söker att se envar organ människan bär inom sig själv bär och människans resonans och frekvenser. Om där så transformeras till en annan människa där bär en annorlunda energi och frekvens där kan omskapa människans frekvenser lik där bliver allt mer till besvär än vad där är till nytta.
Således är där och lik den skall tänka vid, allt vad där skapar till något elände för människans organ är något och där binder till karmisk förlossningar och vad där är av energi den själv har undertryckt. Således är där klokt att den ser, kraften den lever ut av sitt liv skapar om kraften till spegelens bild till envar organ den bär inom sig själv. Om den är glad nu resten av sitt liv så vill där vara god energi inom gallen och levern och så om den söker genom glädjen att leva ut kraften av sig själv så vill där och skapa om kraften till nyttja för sina lungor. Om den lever sitt liv efter vad där är i din egen känsla och ej söker att undertrycka kraften så är och till gagn för ditt hjärtas frekvenser. Om den så söker nu att leva livet genom glädjan till att dansa, till att skapa rörelser inom sitt liv så är där allt bättre för allt vad där är av dina led och dina ben och din struktur där är av materia.
Således den där förnekar livet, förnekar och vad där är av vätskans strömningar, blodets strömningar inom sitt liv. Allt är till att se under en holistisk tanke, så leva ditt liv nu efter vad själen begär så är där och väl för dina organer. Dock där tillråds ej att transformeras. Kono Ekatah.
 

Vrldens folks tnkande efter r 2012

Säter 31 augusti 2005 - Fråga:  Jag har en fråga till dig om världens folk kommer att förändra sitt tänkande efter år 2012?

Iliuka:           Vi ser, allt vad där tänkas nu i detta nu så är där allt vad där är av folkets medvetande, tänkande där ändras varje timme den sitter här nu. Således är där lik där skapas allt högre vibrationer till din Jord och där skapas mycket stora förändringar varje sol där kommer nu. Allt mycket mer intenst och så vill den och se vad där är av global energi i förändringar. Om den tänker hur där är en sammanhang mellan Moder Jords utveckling och människorna där lever på den. Så är allt i förändringar, i gigante förändringar. Kono Ekatah.

Ster 31 augusti 2005 - Iliukas tal

Iliuka - Där är således den skall se nu allt vad där omskapas av energier för Erant riker och för dom länder som tillhör Norden är något där är för att omskapa mörkret till ljuset. Där föds stora förändringar och där bliver lik människan förvånas. Under tiden vill den se hur gränser upplösas, hur människor söker till varann. Dock ej för att byta mynter, dock för att byta hjärtan och själens impulser. Den söker lik där är i grupper att erbjuda av sin kärleksljus för att mottage kraften av den samma källa.
Bär tålamod för livet, så är allt bättre under tiden den behöver sitt ljus. För den där bekymras för livet kan ej se ljuset. Den där söker att leva sin nästas liv kan ej bära sitt ljus i sannhet. Genom hur den renar sig själv inom sitt eget ljus i ödmjukhet så vill den se och hur den sprider sitt ljus genom sin dans genom sin glädje genom sitt varande tillstånd så är där till gagn för alla människor. Bär tålamod för livet. För vad där var vill ej finnas mer. Och vad där är, är av helig kraft. Vad där bliver är ej annat än visioner. Leva här och nu.

Hvordan kan to sjeler vre aspekter av samme energi i samme inkarnasjon?

Hønefoss 29.04.05  Soltinde: Hvordan kan jeg være Suddi, når Katie er den som er i regresjon i den boka? (Jesus og Eseerne)

Iliuka:  Lik der tilhører den sjelens grupper. Lik der så er av ulike nivåer. Dog lik der er befestet i den samme tid. Således kan der være ulike aspekter av den samme energien


Alarm i Det Hvite Hus - hva skjedde?

Hønefoss 29.05.05 Manito: Forleden så var det alarm i Det Hvite Hus, og Hr. Bush måtte dra til ”kjellers”. Det ble sagt at det var en sky som oppførte seg rart. Kan du fortelle hva som var i den skyen?

Iliuka: Der var noget space craft.


Traff jeg noen gang Jesus?

Hønefoss 29.04.05 Manito: (Iliukas svar i fet skrift) Så fortalte du meg for en stund siden, at jeg for 2000 år siden var inkarnert som en skriftlærd av de sumeriske riker. Så er der korrekt. Kan du fortelle noe mer om det? Vi ser den gjorde skrifter! Traff jeg noen gang Jesus? Så er der korrekt. Kan du fortelle meg hva mitt navn var, i den inkarnasjonen? Der kan tales lik der er av Imanuel. Traff jeg noen gang Suddi og….Meget korrekt. Og Ajid? Så er der korrekt. Og Rafael.


Det nye Jerusalem, kan Iliuka si noe mer om det?

Hønefoss 29.04.05 Inoki: Det er også sagt tidligere, om det nye Jerusalem; det står også om det i Bibelen. Men kan du si noe mer om det?

Iliuka: Lik der er så, der er efter ennu tider der skal vandre. Så vil den se hvorledes der skal skapes til noget turbulenser, lik der er av ulike arter menneskebarns retninger for at søke i religionens tanker. Der er så; lik der skapes til noget i hva der tales ekstremistenes tanker, og der bliver til forrintelser (bli borte). Således vil der og se hvorledes der er noget i de riker der mister sine grenser, og hvorledes der er av den evige turbulens der vil manifisteres i nuets øyeblikk. Der er den store ild, der vil verne om, og våke over stedet. Så vil der tilstrømme noget av den ytterste kosmos, lik der så er noget av i din himmel tales Akitares; Playadenes konsistenser, og der  bringes ned til din jord. Der er lik der er så, der er en megen extraterrestials spacecraft. Der vil så bringe fram den tredje bok;og den nye tids historier.


Den hellige gral - et symbol p hvordan 2 verdener mtes

Hønefoss, 29.04.05. Manito: Du svarte i Fredrikstad at ordet ”gral” …..ikke var å betrakte som et fysisk beger, men som et symbol på hvordan 2 verdener møtes.

Iliuka: Så er der korrekt. Der er bindeleddet mellem ulike dimensjoner. Hvor i den ene dimensjonen søker at overlappe den neste. Og således er der lik der er to dimensjoner – der til slutt smelter sammen – lik en samme frekvens. Og begeret er fullt!

Manito Det er fullt nå?

Iliuka: Korrekt.


Den skriftlrde Suddi i Qumran - Jesu lremester

Hønefoss, 29.april 2005, Soltide: Jeg ble så fasinert når jeg leste om Qumran. Hvilken rolle hadde jeg der?

Iliuka (med fet skrift): Den var en skriftlærd! Suddi? Så er der korrekt. Var jeg ham?? Så er der korrekt. Har du noe mer og fortelle meg om……Om den lytter til hva der tales i Arameisk, så vil den og forstå hva der til at gjenopplive nogen lengsler den bærer. Arameisk er et godt språk! Nå ble jeg helt skjelven! Så er der korrekt, og så kan den undre! Det vil komme meg til gode en dag??……det er meg til gode?? Der er. Er det noe mer….Vil den tale Arameisk nu? Nei. Vet den at der alt nu er talt Arameisk i denne flokk? Ja, du har vel gjort det du? Ei har vi. Dog der var en bror der tiltalede sin spirituelle tilstands navn. Ajid? Så er der korrekt! Var vi der sammen? Så er der korrekt. Hvilken rolle hadde han? Hva kjens der lik der var? Min andre elev. Så kan der tales. Er der i billedet, er der i skrifter? (..kommentar: "den andre eleven Suddi hadde i tillegg til jesus, var døperen Johannes) Hmmm……Søke nu at ei tenke så meget! Der skapes komplikasjoner; lik der tales torden og blixter for dine hjernes celler! Ja! Der er klokt at den hviler nu.

(Kommentar: "Ajid" deltar også i dette samme rådet)


Jeg synes det gynger nr jeg gr, er det en tanke bare?

Spørsmål: Den følelsen av at jeg synes det gynger når jeg går, er det en tanke bare? Er det i hodet mitt?

Iliuka:Ei kan der tales så. Der er stunder den transformerer sitt selv i høyere vibrasjoner. Og således bringes der ei kommunikasjoner med Moder jord`s yte. Der er således lik den kjenner alt høyere vibrasjoner, og så kan der oppleves lik den er en engel.

Spørsmål: Så det er ingenting å være redd for?

Iliuka: Bærer en engel frykt? Ei er det. Gledes for hva der er.


?Ved tro alene blir du frelst? - er noget lik vi taler vs!

Spørsmål: Innen kristendommen så heter det at ”ved tro alene blir du frelst” – kan du si noe om det?

Iliuka: Intet er der at tales om , der er noget lik vi taler vås. Der kan tales ; lik der så ei finnes nogen god tro om der ei finnes nogen tvilens skygge over troen. Om den bærer tro uten tvil, så er der fanatismer. Om den søker gjennom sin tro, så er der for hva der vokser og forpleies av troen innom sitt eget selvs hjerte der oppbygger kraften og besmitter sine nester lik et godt lys. Således bliver der til en hellig tro. Der finnes meget underlige troer og der finnes så mange fasetter av ulike energier inni vår på at tro. Den som tror av sitt dypeste sjels ønsker bærer den sanneste tro.


Ngot mer i anslutning till det hr med jordaxeln

Säter 7 mars 2005 Hikanela: Vill du säga något mer i anslutning till det här med jordaxeln?

Iliuka: Vi ser, allt vad där skapar till förändringar är lik där så upprepas något där har hänt förut. Där är av gammal tid, många av dina kontinenter låg under vattnet och många kontinenter där ligger under vatten är uppstigen nu. Således där skapas nya förändringar och så vill där blive lik där förflyttas av kontinenter, och allt vad där bliver så av elektromagnetik energi bliver och att blive störd.
Så är där under vad den tänker den magnetik pol där söker något av virre ikring och så bliver där instabil och sen bliver där till att korrigera sitt själv igen. Där är lik där induserar energier genom magmans vandringer inuti Moder Jord och så är där ? där tider där bliver att skapa nye förändringar genom att där ändrar riktningar. Kono Ekatah.


En osynlig galax er upptckt - det pratas om mrk materia

Säter den 3 mars 2005, Hikanela: I samband med att dom har upptäckt en osynlig galax så har dom pratat om mörk materia. Kan du berätta…

Iliuka: Där finns allt större, och där finns i allt större mängder av universum lik där kan fördelas i 30 lik till 70%. 70% är mörk materia. Vad den så söker där är materian där döljer nya universums existenser och tillstånder. För om där ej var ljus så kunne ej heller mörkret finns. Om där ej finns mörkret så kan där ej heller förvara ljuset, för där är mörkret där döljer ljusets källa och där är således ljuset bär kraften fram. Så vill den och se i tiden där kommer, lik där skapas nye visdomer, lik där skapas nye hypoteser för vad där är i de svarta hål.
Och så vill den och se vad där skapar nye visdomar av den sattelit där söker att passera, där benämnes lik Voyager, och så är där lik där samlas visdomer om nye existenser i universum och den vill se att där myllrar av liv. Och vad den söker så, så är där allt livet där är i ljuset och om den söker i tiden därefter så vill den se vad livet är döljt i mörkret.
För där finns i behov lik där är skrivet i dom Heliga Skrifter att allt vad där är mörkt skall blive uppljust. Kono Ekatah


?Den hellige Gral? - hva er det?

Sarpsborg 16.02.05 - Minos Aki: Vil du forklare meg hvilken betydning vi bør legge i ordet ”Den hellige Gral”?

Iliuka: Hva der er så, er noget der benevnes lik ”gral”, der er noget der er for menneskebarnet at tro der er en beger. Dog der er i symbolets navn, hvorledes der så er at betrakte symbolet, - for hvorledes der er at se hvorledes to verdner møter hinannen. Under tider der var av Keltisk tid, således var der alt større innsikter om de ulike verdner der var, av oververdner og underverdner hvori alt ble tatt i betraktninger under livet der levedes. Nu er der av spiritualitets søken til at se efter hvor der finnes Gud, og forglemmer at søke at se efter Gud i sitt selv. Således er der lik den vil på ny bringe en ny innsikt til hva den helige gral er. Konu Ekatah.


Dette sier Iliuka om valget (fr forrige valg - 2001)

17.08.2001, Hønefoss: Sp.m.: "Kan Iliuka si noe om høstens valg?"
Iliuka: "Korrekt, vi ser der hviler nogen religion, der er befestet i ditt rike, dog vi ser der skapes til ledelse lik koalisjoner dog der er av kort varighet. Der er meget menneskebarn der søker at blive høvdinger. Der er ennu 3 storsoler der skal vandres, og der er 8 månedsdeler, så vil der manifesteres en stor høvdings fyrste, der bliver at lede eders rike. Kono Ekatha.

Kommentar: Så får vi vente og se da. Det stemte jo at Bondevik vant valget. Han skal i følge Iliuka sitte i 3 år og 8 måneder - det skulle bli noe sånt som april/mai 2005 det vel?


Sitter Prieur de Sion p hemmeligheten om

Hønefoss, 29.05.05 (Iliukas svar med fet skrift)

Manito: Er det riktig, som det spekuleres i boken ”Hellig blod, Hellig gral”; at den hemmelige ordenen Prieur de Sion sitter på denne kunnskapen?
Iliuka: Så er der korrekt.

Manito: Er det også riktig, at denne kunnskapen – eller dette symbolet – kom til syd Frankrike med Maria Magdalena, og hennes følge?
Iliuka: Ei er det. Der kom alt tidligere. Der er alt eksistert i megen tid innen. Dog der ble så åpenbaret av hva der tales Maria Magdalena.

Manito: Det spekuleres også meget i disse bøkene om Jesus virkelig døde, slik vi forstår det med død, på korset. Gjorde han det?  Iliuka: Så er der korrekt.

Manito: Fortsatte han…..eller var han også til stede hos Maria Magdalena etter sin død? Iliuka: Så er der korrekt.

Manito: Hadde de barn?  Iliuka: Så er der korrekt.

Manito: Kan vi si at den blodslinjen kan følges helt opp til i dag? Iliuka: Så er der korrekt!

Hvem er Iliuka og hvem er vi?

Velkommen til min nye blogg: -) Iliuka!

Vi er en gruppe søkende mennesker som gjennom såkalte råd (kanaliseringer), kommuniserer med en mange tusen år gammel energi, som kaller seg Iliuka. Dette er navnet han bar som indianerhøvding i Canada under sin siste inkarnasjon her på moder jord.
Skogshorn i Hemsedal (Soltinden 1728 moh)

Soltinden (bilde),eller Skogshorn som den heter i dag, er en viktig "tinde" med mange spennende og sterke energier (1728 moh. i Hemsedal) Her finnes en Hellig kilde i nærheten og mye mer vi ikke kan se (ennå)... Det kommer mer om dette...

Meningen med denne bloggen er i første rekke å fungere som en oppslagstavle for vår lille gruppe. Om den kan virke inspirerende for andre, er det fint. Enhver må gå sin egen sti, følge sitt eget hjertes råd og bruke sin egen sjelneevne i sin oppvåkning.

Kanalisert informasjon fra Iliuka vil vi etter hvert bli lagt ut her fortløpende.  Dette er i første rekke budskap som er myntet på flere av oss og som kan ha betydning for vårt liv her og nå.

Det er spennende tider vi alle har valgt for denne inkarnasjonen. Store ting er i emning både for moder jord og for hele menneskeheten. Først renselse - så et energiløft ("fødsel"), en hevning av alt fysisk levendes vibrasjonsivå. Forutsigelser om dette går langt tilbake i historien, gjennom utallige skrifter og overleveringer, gjennom religioner og gjennom kommunikasjoner med entiteter i andre dimensjoner og via informasjoner gitt av utenomjordiske vesener direkte.

Den hele sannhet kan ingen på vårt inteligensnivå kjenne til. Fra tid til annen har det i vår verden dukket opp mestere som har hatt som oppgave å ta oss videre i vår åndelige utvikling. Deres budskap har alltid vært "tilpasset" i sin tid og i sin kultur. Ikke alt har kommet "rent" igjennom og mye har blitt "tilpasset" av makthavere for beholde makten over folket. Ikke minst har dette vært tilfelle for kirkens menn.

Noen av disse vismennes overleveringer vil bli tatt frem her som kilde for dine egne vurderinger. Ikke fordi vi mener at disse hevder den hele og fulle sannhet, men fordi vi intuitivt føler at dette tar oss videre. Vi får også mange svar på våre "undringer" i våre råd sammen med Iliuka.

Vær vidsynt og åpne ditt sinn og ditt hjerte for den visdom som bydes. De gode energier kan ikke missbrukes og ved å dele med andre får du flerfoldig igjen.

"For størst av alt er kjærligheten"

Manito


hits